Kulturskolen i Søgne skal etter planen flyttes fra Søgne gamle prestegård til det nye skolesenteret på Tangvall når dette står klart. Ikke alle er fornøyd med hvilke fasiliteter kulturskolen blir tilbudt på Tangvall. (Foto: BRG/Filter Arkitekter AS)

Kulturskole, arealplaner og skjenketider i bystyret onsdag

  Jon Aamodt
  16. nov. 2020
  20:08
Bystyret i Kristiansand har også denne gang en omfattende saksliste når møtet settes onsdag 18. november. Blant saker som venter på endelig avklaring er salgstider for alkohol i spesialforretninger. 


I kommunedirektørens opprinnelige innstilling ble det foreslått at spesialforretninger som ølutsalg skulle følge åpningstider som Vinmonopolet. Dette ville ha ført til en forskjellige salgstider for øl i dagligvarehandel og spesialforretninger. Formannskapet ville det annerledes og vedtok mot to stemmer at  «Spesialbutikkene for øl kan ha samme salgstider som dagligvareforretninger». 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Kommunens arealplan
Da bystyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel, ba de ved samme anledning kommunedirektøren fremme en sak om hvilke prinsipper for den overordnede arealstrategien man legger til grunn for å styre arealutviklingen med vedtatt overordnet arealstrategi før det foreligger ny samlet arealdel.

By- og stedutviklingsutvalget har behandlet kommunedirektørens svar på bystyrets bestilling og gikk med stort flertall inn for å endre kommunedirektørens forslag til vedtak. Bystyret behandler denne saken onsdag. 


Kulturskolen i Søgne
- Skal vi flytte, må det være til noe bedre, uttalte tillitsvalgte og lærer ved kulturskolen i Søgne tidligere i høst i forbindelse med kulturskolens planlagte flytting fra Søgne gamle prestegård til det nye skolesenteret på Tangvall. 

Siden er det holdt møter, politikere har kommet på banen, og i oktober vedtok bystyret et punkt hvor det sies at «Bystyret ber om å bli orientert om kulturskolens stilling og status i det nye skoleanlegget på Tangvall i egen sak.»

I orienteringen som legges frem for politikerne onsdag konkluderer kommunedirektøren med at: «Kommunedirektøren er av den oppfatningen at den samlede romløsningen i skolesenteret vil lande innenfor forsvarlige rammer som gir muligheten til å samle kulturskoleaktiviteten fra Søgne gamle prestegård og Openmind i nytt skolesenter slik kommunestyret i Søgne har vedtatt». 

- Ønsker ikke bruke tiden på dette
N247 er imidlertid kjent med at de tillitsvalgte ved kulturskolen har oversendt sine synspunkter på kulturdirektørens konklusjoner til samtlige partigrupper. Her imøtegås deler av kulturdirektørens synspunkter, og oversendingen avsluttes med at de tillitsvalgte understreker at de synes det er kjedelig å måtte lage bråk på denne måten. 

Artikkelen fortsetter under bildet. 
Bandrommet ved Søgne gamle prestegård. - Et slikt rom hvor ting står fremme og som kan benyttes hele tiden, har vi ikke fått tildelt på Tangvall, sier tillitsvalgt Vegard Lefstad Kvam. (Arkivfoto: Jon Aamodt).

De legger vekt på at det ikke dette de ønsker å bruke tiden sin på, men ønsker at det hadde blitt slik planen var, et fremtidsrettet anlegg hvor elevene i alle aldre kan få lære, trives, blomstre og utfolde seg. Slik planene ser ut nå, kan de ikke se at dette vil kunne skje. 

- Derfor kan vi ikke la være å si fra. For det handler ikke om oss. Det handler om elevene, sier de tillitsvalgte ved kulturskolen. 

Bystyrets møte onsdag 18. november starter klokken 17.00. Møtet strømmes på nett og kan følges i egen sak som kommer på N247. 

Les også:

Etter at formannskapet med stort flertall gikk inn for like salgstider for øl for spesialforretninger og dagligvarehandel, er det lite trolig at bystyret onsdag kommer til en annen konklusjon. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no