Direktør kultur og innbyggerdialog Kristiansand kommune, Torbjørn Urfjell. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Kulturdirektøren svarer: - Veien for kulturskolen i Søgne

  Redaksjonen
  21. sept. 2020
  19:16
Innlegg: 
Kulturdirektørens svar til lærerne i kulturskolen, avd. Søgne.

Ansatte på kulturskolen i Søgne har et stort engasjement for arbeidsplassen sin og elevene sine, noe som passer seg for en av landets eldste og stolteste kulturskoletradisjoner. I N247 viser flere lærere sin skuffelse over at jeg som deres direktør villeder i diskusjonen om etablering av nye kulturskolelokaler i nytt skolesenter på Tangvall. Jeg er lei meg for at kulturskolesaken i sin sluttfase før bygging får en slik negativ sving og jeg ønsker heller å veilede, derfor vil jeg også svare her i N247. 

Innlegget fortsetter under annonsen.
Annonse

Vi som jobber i det som nå er Kristiansand kommune har flere utfordringer når vi overtar saker som er behandlet i en av de tre kommunene som fantes før. I mange sammenhenger vil vi bli kritisert for å ikke følge opp vedtak fattet i tidligere kommuner. I andre saker vil vi bli kritisert for det motsatte, for å gjennomføre nøyaktig det som tidligere er vedtatt av de folkevalgte. Saken om flytting av kulturskolen fra Søgne gamle prestegård og Open mind til nytt skolesenter på Tangvall er en sak der jeg er satt til å realisere en sak som er behandlet i flere omganger og med mange vedtak i Søgne kommune. Søgne kommune vedtok framtida for kulturskolen i nytt skolesenter i 2017 og bekrefta dette vedtaket med en utvidet romplan i 2019.

Saken er sjølsagt viktig både for lærere og elever. Kulturskolen i Søgne endrer seg når den flytter. Nærheten til flott natur, sjelerike hus med mye rom og en kulturarena byttes med så kortreist undervisning at den er ureist, samboerskap med skole, idrett og fritidstilbud og effektive og kanskje sterile lokaler bygd for formålet. Jeg har ikke ønsket å redusere motstanden som finnes blant ansatte på kulturskolen mot å flytte til nye lokaler på Tangvall. Motforestillingene er flere og de er forståelige. Som leder må jeg likevel skille mellom hva det er mulig å gjøre noe med til hvilken tid i prosessen og jeg må bidra til at prosjektet knas til å bli så godt som det kan være. Med dette som bakgrunn verken kan eller vil jeg ta initiativ til å velge en annen løsning for kulturskolen enn den Søgne kommune vedtok. 

I møter med tillitsvalgte hører jeg at de opplever å ikke være hørt av administrasjon og folkevalgte i tidligere Søgne kommune. De sier også at det ikke er gjort mange nok tilpasninger av kulturskolens lokaler etter at ansvaret er overført til ny kommune. Det er for få kvadratmeter og for få rom som kulturskolen vil rå over alene. Jeg forstår denne kritikken med utgangspunkt i at alle rom i Tangvall skolesenter har vært tenkt som sambruksrom. Samtidig mener jeg prosjektet er inne i en god trend. Det foregår nå en detaljprosjektering der brukerne er involvert. I denne prosessen er det allerede definert at flere rom må være dedikert kulturskolen. Rektor sikrer at alle blir hørt. Det jobbes med hvor store rom skal være og hvor i bygget spesifikke rom skal ligge. Det vi ikke får gjort noe med er det totale antallet kvadratmeter i skolesenteret. Når det nye bygget står ferdig mener jeg vi skal kunne vise kulturskolelokaler som står seg for framtida. 

Jeg mener ikke å angripe troverdigheten til ansatte ved kulturskolen, men jeg sier at det er lagt premisser vi må forholde oss til. Ansatte på kulturskolen står fritt til å be bystyret i Kristiansand mene noe annet om kulturskolen i Søgne enn det kommunestyret i Søgne mente. Jeg har ikke den friheten. Uansett hva de folkevalgte nå mener, skal lærerne, rektor og jeg jobbe sammen for at kulturskoletilbudet blir best mulig. Derfor legger vi mye ressurser inn i brukermedvirkningen og derfor er jeg veldig opptatt av at vi skal få laget en god sambruksplan for lokalene som snart vil reise seg på Tangvall. 

Torbjørn Urfjell
Direktør kultur og innbyggerdialog Kristiansand kommune
Sist oppdatert 21.09.2020 klokken 19:56 av Nicolai Prebensen

Tangvall Skolesenter som når det står ferdig også skal gi rom for kulturskolen i Søgne. (Foto: BRG/Filter Arkitekter AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no