- Dette føyer seg dessverre inn i rekken av saker som berører de to tidligere kommunene Søgne og Songdalen, saker som fører til mye frustrasjon og som berører befolkningen, sier gruppeleder i Senterpartiet Reidar Heivoll. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Spør kommunedirektøren om kulturskolen

  Jon Aamodt
  15. sept. 2020
  15:27
- Vi har fått henvendelser fra tillitsvalgte som er rimelig frustrerte over prosessen med flytting av kulturskolen i Søgne. De føler at de ikke er tatt med på råd i det hele tatt, sier senterpartiets gruppeleder Reidar Heivoll til N247.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Føyer seg inn i rekken
Heivoll forteller at partigruppen er blitt kontaktet av tillitsvalgte ved kulturskolen om saken og legger til at han finner lite opplysninger i saksutredningen om hva kulturskolen tilbys når den skal flyttes til nye lokaler i det nye kombinerte skolesenter på Tangvall. 

- Dette føyer seg dessverre inn i rekken av saker som berører de to tidligere kommunene Søgne og Songdalen, saker som fører til mye frustrasjon og som berører befolkningen, tilføyer Heivoll. 


Spør kommunedirektøren
I forkant av formannskapets møte 16. september har Senterpartiets gruppeleder derfor sendt følgende spørsmål til kommunedirektøren:

I forbindelse med flytting av Kulturskolen I Søgne opplever de ansatte at de ikke er blitt tatt med på råd og heller ikke hørt i forbindelse med denne prosessen. Likeledes er det svært lite som står om denne viktige saken i saksunderlaget som er til politisk behandling. Kan kommunedirektøren redegjøre for prosessen og i hvilken grad og form de ansatte ved Søgne kulturskole er tatt med på råd når det gjelder denne flyttingen? 


Kulturskolen i Søgne skal etter planen flytte til det nye skolesenter på Tangvall når dette står klart. (Foto: BRG/Filter Arkitekter AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no