Butikkinnehaver ved Gulating Ølutsalg Brennåsen, Frank Tronstad kan belage seg på å fortsette med samme salgstiden som dagligvarehandelen. Bildet er tatt i 2018. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)

Kan fortsette med samme salgstider som dagligvarehandelen

  Jon Aamodt
  14. okt. 2020
  13:19
Ølutsalget til Gulating i Brennåsen kan belage seg på å ha samme salgstider for alkohol som dagligvarehandel også de kommende årene. Det er bystyret i Kristiansand som har siste ord i denne saken, men etter at formannskapet onsdag med 13 mot to stemmer gikk inn for et forslag om at «Spesialbutikkene for øl kan ha samme salgstider som dagligvareforretninger» er det lite trolig at et flertall i bystyret vil lande på et annet resultat.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Endringsforslag fra administrasjonen
Gamle Kristiansand kommune ville tidligere ikke gi salgsbevilling til denne typen ølutsalg, men i administrasjonen innstilling var det i denne omgang anbefalt at bevilling og tillatelse for salg av alkoholholdig drikk for spesialforretninger, bryggerier,
nettbutikker og Vinmonopolet videreføres. Imidlertid var det foreslått at for å redusere tilgjengeligheten av alkohol og konsumet, ønsket administrasjonen å harmonisere salgs- og utleveringstidene på en nøktern måte.

I forskrift om salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Kristiansand kommune hadde administrasjonen lagt inn en anbefaling om at det mandag til fredag, og dagen før Kristi Himmelfartsdag kun skulle være tillatt å selge eller utlevere alkoholholdig drikk mellom klokken 10.00 og 18.00. På lørdager og dager før helligdager ville det kun være tillatt å selge og utlevere alkoholholdig drikk mellom klokken 10.00 og 15.00 for virksomheter i denne kategorien. 

Det er dette forslaget som nå er stemt ned i formannskapet som med stort flertall ønsker å opprettholde dagens ordning hvor spesialutsalg får samme betingelser for salgstider som er gitt til dagligvareforretninger med salgsbevilling. 

Tak på bevillinger
Formannskapet vedtok med knappest mulig flertall i samme møte et forslag om at «det skal ikke gis mer enn fire bevillinger til spesialforretninger om gangen. For at det skal innvilges flere bevillinger utover denne grensen, må noen av de allerede gitte bevillingene først falle bort. I prosessen med godkjenning av bevilling skal det legges vekt på god geografisk avstand til spesialforretningene som allerede har fått bevilling.»


I dag er Gulating eneste spesialforretning for øl i Kristiansand kommune. Formannskapet har åpnet for at inntil fire utsalg kan gis bevilling samtidig innen kommunen. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no