- Vi ble overrasket over at lærerne ved kulturskolen er såpass kritiske, og ikke minst er vi overrasket over at ikke kulturutvalgets flertall fulgte opp et forslag som ikke er veldig radikalt, sier Petter Benestad (V) bystyrepolitiker og medlem av kulturutvalget. (Foto: Venstre)

Kulturskolen i Søgne: - Det er nå vi har mulighet til å gjøre noe

  Jon Aamodt
  17. sept. 2020
  10:06
- Venstre har kjempet for at kulturskolen i Kristiansand skal få nye lokaler, men samtidig har det vært viktig at tilbudene ute i bydelene skal styrkes. Sånn sett var det et flott prosjekt med nytt skolesenter på Tangvall og at kulturskolen skulle ligge der, sier Petter Benestad, bystyrerepresentant og medlem av kulturutvalget i Kristiansand kommune til N247. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Da hadde kulturutvalget onsdag kveld med seks mot fem stemmer (H 2, Dem, KrF og V) vedtatt å ikke behandle Venstres forslag hvor det heter:
  1. Bystyret viser til uttalelse fra KNUDEN Kristiansand kulturskole vedrørende romprogram for skolesenter på Tangvall, datert 24.09.19. Her pekes det på at det må gjøres vesentlige endringer i det fremlagte romprogrammet, og at dersom kulturskolen ikke kan innrømmes hel- eller delvis eksklusivitet til flere rom- og romtyper, vil kulturskolen være bedre tjent med nåværende lokaler på Søgne gamle prestegård. Bystyret vil anmode kommunedirektøren å gå i dialog med kulturskolen for å finne løsninger som i stor  grad kan imøtekomme kulturskolens behov. 
  2. Dersom kulturskolen ikke kan innrømmes hel- eller delvis eksklusivitet til flere rom- og romtyper enn i alternativ romplan for musikkavdelingen på Tangvall skolesenter datert 20.08.2018, må mulighetene for å fortsette kulturskoledriften i Søgne gamle prestegård vurderes. I tilfelle må en også se på muligheten om voksenopplæringens lokaler (gult bygg) på Søgne gamle prestegård også kan istandsettes til et kulturskolebygg.
Trodde det var en gladsak
Inntil nylig var det ukjent for de fleste politikere at lærerne ved kulturskolen var kritiske til foreliggende planer, og mange har blitt overrasket over opplysninger som nå er kommet frem.
 
- Vi trodde dette var en gladsak og hadde ikke hørt et ord om at lærerne var kritiske. Ifølge de ansatte vil tilbudet bli dårligere enn det er i dag. Det kan Venstre ikke være med på, utdyper Benestad.  

Han nevner blant annet dans som en stor aktivitet ved kulturskolen i Søgne, uten at tilbudet har gode nok fasiliteter. Det paradoksale er at det ikke ser ut til at forholdene blir bedre i et helt nytt skolesenter. 

- Ikke kulturskolens premisser
- Det later til at alt er lagt veldig til rette for skolens aktiviteter, mens kulturskolen skal kunne bruke dette etter stengetid, mer på skolens premisser enn på kulturskolens. Skolene har veldig ulike behov, og kulturskolen savner en multisal med scene hvor elever kan opptre og fremføre. Nå er det lagt opp til å benytte en foajé som ikke er tilrettelagt for dette, sier Benestad. 

Han frykter forholdene kan føre til et dårligere tilbud til kulturskoleelever og ser heller ingen muligheter for vekst på Tangvall.

- Søgne er kjent for gode tilbud som kan være attraktive for flere elver fra blant annet Vågsbygd, men i dagens planer ser vi ingen mulighet for vekst. Vi ble overrasket over at lærerne er såpass kritiske, og ikke minst overrasket over at ikke kulturutvalgets flertall fulgte opp et forslag som ikke er veldig radikalt, fortsetter Benestad (bildet). 

Til bystyret
Politikeren stiller seg også undrende til kulturdirektørens lojalitet mot tidligere vedtak når det dukker opp nye opplysninger som viser at lærere er missfornøyde og frykter et dårligere tilbud. 

Siste ord om skolesenteret og kulturskolen er likevel ikke sagt. Allerede neste uke er det nye skolesenteret på sakskartet når bystyret møtes. Da blir det ventelig en ny runde med hele bystyret samlet til debatt. 

Les også:

Det nye skolesenteret på Tangvall skal etter foreliggende planer inneholde videregående skole, ungdomsskole, kulturskole og tilknyttede idrettsanlegg. (Foto: BRG/Filter Arkitekter AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no