Arkivfoto fra by- og stedsutvalgets befaring ved utbyggingsområdet Hamreheia nær Tangvall. Et eksempel på at politisk behandling i utvalget gav et annet resultat enn administrasjonens innstilling. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)

Presisering om kommuneplanens arealdel

  Jon Aamodt
  06. nov. 2020
  22:58
Bystyret i Kristiansand vedtok i september 2020 den første utgaven av kommuneplanens samfunnsdel. Denne planen inneholder en overordnet arealstrategi, men det ble samtidig presisert at allerede vedtatte kommuneplaners arealdel fra de tre tidligere kommune, vil være gjeldende inntil en ny kommuneplan for areal for den sammenslåtte kommunen foreligger. Bystyret ba ved samme anledning kommunedirektøren fremme en sak om hvilke prinsipper for den overordnede arealstrategien man legger til grunn for å styre arealutviklingen med vedtatt overordnet arealstrategi før det foreligger ny samlet arealdel.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

By- og stedutviklingsutvalget behandlet torsdag kommunedirektørens svar på bystyrets bestilling. Kommunedirektørens forslag til vedtak er todelt, og i første del er det forslått at «Planinitiativ for uregulerte områder med arealformål i samsvar med kommuneplanens arealdel, men som avviker fra kommuneplanens overordnede arealstrategi, skal ikke tas opptil regulering før arealbruken er vurdert på nytt i samlet arealdel for den nye kommunen». 

Vil sikre politisk involvering
Selv om det i forslaget ikke er presisert om slike avslag skal kunne gis på administrativt nivå uten politisk behandling, ønsket et flertall av de politiske partier å sikre en større involvering fra politikere. Et fellesforslag fra H, FrP, KrF, DEM, Uavhengige, V og Sp med en formulering som sier at: Planinitiativ for uregulerte områder med arealformål i samsvar med kommuneplanens arealdel, som avviker fra kommuneplanens overordnede arealstrategi, skal kunne tas opp til regulering frem til arealbruken er vurdert på nytt i samlet arealdel for den nye kommunen jfr. Bystyrets vedtak i sak 128/20 av 23.09.2020, om å la vedtatte kommuneplaner gjelde til ny kommuneplans arealdel vedtas, ble derfor fremmet i utvalget.

Fellesforslaget ble ved avstemningen vedtatt  med ni mot to stemmer. Det var kun SV og MDG som ikke ønsket å sikre politisk kontroll og som heller ikke stemte for fellesforslaget. 

Kommunedirektørens punkt B: Planinitiativ med foreslått utvikling i samsvar med overordnet arealstrategi, men i strid med arealformål i kommunedelplan Søgne, Songdalen og gamle Kristiansand, tas ikke opp til regulering før arealbruken er vurdert og avklart i en helhetlig sammenheng i arbeidet med ny arealdel. Unntatt er planinitiativ i og rundt senterområdene som skal vurderes i lys av arealstrategiens føringer, ble vedtatt enstemmig. 

Avgjøres i bystyret
Bystyret, som har bestilt presiseringen, fatter endelig vedtak i sitt møte 18.11.2020. 
Sist oppdatert 06.11.2020 klokken 22:59 av Nicolai Prebensen

By- og stedsutvalget holder sine møter i den tidligere kommunestyresalen på Tangvall. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no