Bandrommet ved Søgne gamle prestegård. - Et slikt rom hvor ting står fremme og som kan benyttes hele tiden, har vi ikke fått tildelt på Tangvall, sier Vegard Lefstad Kvam. (Foto: Jon Aamodt)

Kulturskolen: - Skal vi flytte, må det være til noe bedre

  Jon Aamodt
  10. sept. 2020
  20:48
- Allerede i 2015 da rom- og funkjsonprogram for det nye skolesenteret på Tangvall skulle utarbeides, leverte vi fra Kulturskolen i Søgne en oversikt over våre behov. Siden hørte vi ikke noe før i 2017. Det vi fikk se da så perfekt ut for videregående og ungdomsskole, men det var ikke mulig å bruke til kulturskole, sier Vegard Lefstad Kvam til N247. 

I tillegg til å være lærer som underviser i trommer og band ved kulturskolen er han teknisk produsent og plasstillitsvalgt for Creo, forbundet for kunst og kutlur. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Ikke mulig å videreføre dagens tilbud
Musikklæreren legger raskt til at ting har blitt bedre siden de tidligste planene ble lansert, men ennå er det langt igjen for å matche fasiliteter kulturskolen har på Søgne gamle prestegård i dag. Innen kulturskolekretsen har det da også hevet seg røster som mener det vil være bedre for kulturskolens fremtid å forbli på dagens lokasjon, Søgnetunet. 

- Vi har fått forbedringer, men tiltakene vi foreslår har en tendens til å bli retusjert bort igjen. Skal vi først flytte fra et sted hvor vi i dag har en sterkt identitet, må det være til noe bedre, men slik ting ser ut i dag vil det ikke være mulig å videreføre dagens tilbud, fortsetter han. 

Langt igjen
Selv om det har vært bevegelse helt frem til nå er det langt igjen for at det som tilbys på Tangvall kan passe kulturskolens hverdag slik han og flere kolleger ser på saken, og han beskriver lærernes opplevelse av prosessen som motløs og frustrerende. Han understreker at dette ikke bare gjelder arbeidssituasjonen for kulturskolens ansatte, men i like stor grad går ut over elevene som vil få et dårligere tilbud. 

- Selv om det ikke blir kutt i tilbudet som legges ut til elevene, er rammebetingelsene for driften vesentlig forringet, og vi føler nå at vi stanger hodet i veggen. Et lite lysglimt er at det fremdeles er tid til å gjøre endringer, og vi er i en prosess der vi nå håper på politisk drahjelp. 

På spørmål om hvordan kommunikasjonen har vært i den pågående prosessen, svarer Kvam at om denne hadde vært som den bør være, hadde ikke ting sett ut slik de gjør i dag. 

- Kommet i siste rekke
Kvam skyter inn at det er en enorm forskjell på hva som nå bygges i sentrum og hva som tilbys på Tangvall. 

- Det nye kulturskolebygget i byen bygges som en kulturskole. Tangvall er i første rekke en skole, og vi i kulturskolen har kommet i siste rekke. Det oppfattes som at vi «får låne» skolens lokaler når disse er ledige, og de er ikke laget for vårt behov. 

Bevegelse
Selv om det har vært bevegelse nå helt nylig konstaterer han at det er langt frem og legger vekt på at kulturskolen trenger rom som er store nok til at dagens tilbud kan videreføres. 

- Vi ønsker å gi alle elevene så god undervisning som mulig. I 20 år har vi bygget opp det tilbudet vi har idag, og gjennom en undersøkelse som ble gjort for et par år siden kom det fram at Kulturskolen i Søgne var den kulturskolen i hele Agder som i forhold til elevtall sendte desidert flest elever til musikklinjer på videregående skoler. Det viser tegn på høy kvalitet. Det er dette tilbudet vi må ha mulighet for å fortsatt kunne tilby, avslutter Kvam. 

Politikere orienteres
Kulturutvalget i Kristiansand avholder sitt neste møte 16. september. Kulturdirektøren skal i dette møtet blant annet orientere politikerne om «Saksgang etablering av oppvekstsenter med kulturskole på Tangvall».
Sist oppdatert 10.09.2020 klokken 21:05 av Jon Aamodt

- I 20 år har vi bygget opp tilbudet her på Søgne gamle prestegård. Skal vi flytte må det være til noe bedre, sier Kvam. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no