Nytt skolesenter til 435 millioner kroner på Tangvall skal bygges som planlagt dersom bystyret i nye Kristiansand følger anbefalingene fra kommunedirektøren. (Foto: BRG/Filter Arkitekter AS.)

Store investeringer i nye Kristiansand, utsetter skole på Vollan

  Jon Aamodt
  30. okt. 2019
  20:55
Store investeringer på totalt 5,4 milliarder kroner i perioden 2020-2023 preger starten på en ny kommune. Det har ført til at kommunedirektøren forslår utsettelser av noen prosjekter som er planlagt av de tre gamle kommunene. 

Blant de største investeringene som ikke blir foreslått endret i denne omgang er nytt skole- og idrettssenter til 435 millioner kroner på Tangvall. Det samme gjelder bygging av 64 nye omsorgsboliger på Nymoen til en kostnad av 285 millioner kroner. På Nymoen er grunnarbeidene allerede startet, og på skolesenteret startet nettopp arkeologiske undersøkelser i det utvidede arealet vest for dagens ungdomsskole. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Stopp for Vollan
I Songdalen har kommunestyret etter flere motstridende vedtak til sist landet på et nytt skolebygg på Vollan. Kommunedirektøren vil i første omgang utsette denne skolen med to år, og økonomidirektør Terje Fjellvang legger til at det er ønskelig å vurdere hele skolestrukturen i området før nye investeringer realiseres her.

Ny kulturskole
I Kristiansand foreligger ferdige planer for et nytt kulturskolebygg beregnet til en kostnad på 338 millioner kroner. Denne er tenkt realisert i sammenheng med den mye omtalte Kunstsiloen og det er ikke foreslått endringer for denne planen nå.

Ombygging av den gamle gymsalen på Fagermoen til Songdalens kulturelle møteplass, blir også foreslått videreført i budsjettet som ble lagt fram for det nye bystyret onsdag kveld. 

N247 kommer tilbake med mer om budsjett og økonomiplan for nye Kristiansand. 

Det kan bli en ny vurdering av skolestrukturen før barneskole på Vollan realiseres. (Foto: illustrasjon fra Songdalen kommunes kartsider.)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no