Den nye kulturskolen er organisert i tre volum og skal blant annet romme vrimlehall, storsal, amfi, kammermusikksal, white- og black box, undervisningsrom, fritidskulturliv, utstillingsareal, musikkterapi og verksteder (Foto: Kristiansand kommune/BA_X, Mestres Wåge Arquitectes og Mendoza Partida.)

Kan bli unikt, men det koster

  Jon Aamodt
  05. juli 2018
  21:14
Bystyret i Kristiansand vedtok 20. juni at rom- og funksjonsprogram alternativ 3 med et nettoareal på 3253 kvadratmeter legges til grunn for den videre prosjekteringen og realiseringen av ny kulturskole på Silokaia i Kristiansand. Dette alternativet har kostnadsramme på 330 millioner kroner, inkludert tomt, grunnarbeider og inventar. Det er AS Bygganalyse som har utført kalkylearbeidet som viser at selve bygget med 85 prosent sannsynlighet kan realiseres for i overkant av 280 millioner kroner. I tillegg kommer tomtekostnader, brukerutstyr, utsmykking og prisstigning som er anslått til mellom 40 og 50 millioner kroner. 

I dag har kulturskolen over 50 tilbud, og det skal bli enda flere i fremtiden. Kulturdirektør Stein Tore Sorthe karakteriserer planene for ny kulturskole som fantastiske og tror dette blir et unikt tilbud.

- Får vi dette på plass er jeg ikke i tvil om at dette kan bli Norges desidert flotteste og beste kulturskole, sier Sorthe på kommunens hjemmesider. 

Kostbart bygg
Det blir ikke billig å bygge en ny kulturskole etter den spesifikasjonen det legges opp til. Over 300 millioner for 3.250 kvadrat skole er en høy pris. Det skal imidlertid legges til at man her opererer med nettoareal, mens det totale bruttoareal for nybygget vil være på rundt 5.500 kvadratmeter, det vil si at over 2.000 kvadrat ikke blir benyttet direkte til skolens primære virksomhet, men kommer som tilleggsareal til tekniske rom, vegger, og annet. Bygget til 280 millioner for 5.500 kvadratmeter vil likevel gi en kostnad på over 50.000 kroner per kvadratmeter.

Dette er vesentlig dyrere enn et bygg som benyttes til undervisning i barne- og ungdomsskoler og også dyrere enn undervisningsbygg i videregående skoler. Det kan også være vanskelig å sammenligne med andre kulturskolebygg ettersom det stilles ulike krav utfra hvordan lokalene samlet sett skal anvendes.

- Kulturskolebygg krever andre løsninger enn i vanlige undervisningsbygg. Vi har krav til akustikk og lyddemping som gjør at det benyttes inntil seks lag med gips på vegger og det bygges med doble betongkonstruksjoner for at ikke lyd skal slå gjennom til naborom, sier prosjektleder for kulturskolen, Erik Sandsmark. Han henviser til AS Bygganalyse for detaljer om prosjekteringen så langt. 

Høy utnyttelse
Fagleder Nhac Nguyen i AS bygganalyse sier til N247 at lokaler som skal utnyttes som ved Kristiansand kulturskole kan bli dyrere enn man først forventer. 

- Vi forutsetter her at vi skal ha et bygg med mange ulike brukere som skal benytte lokalene både på dagtid og kveldstid, ofte med mange mennesker tilstede samtidig og flere parallelle aktiviteter. Det er helt sikkert mulig å konstruere et rimeligere bygg, men krav til fleksibilitet og kvalitet gjør at det må anvendes kostbare løsninger. Vi bygger bokser med dobbel vegg for å dempe lyd,  og har strengere krav til tekniske løsninger med tanke på at det skal være kapasitet til at alle skal ha anledning til å utøve aktiviteter samtidig, sier faglederen.  

Han sier videre at det under prosjekteringen er sett på blant annet Stavangers kommunes nye kulturskole som endte opp med en kvadratmeterpris på kr 47.900 da den var ferdig bygget. 

- Vi skal ikke bygge mer eksklusivt i Kristiansand enn det som er praksis andre plasser, legger Sandsmark til. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Nhac Nguyen sier videre at det er tatt høyde for usikre faktorer og at man håper den planlagte kulturskolen kan realiseres uten å bruke alle midler som skal dekke et «worst case» tilfelle. 

- Markedet i Kristiansand har en høy aktivitet og faktorer som oppstartstidspunkt og byggetid kan spille inn på endelig pris. Skolen blir kanskje noe dyrere enn andre, men jeg tror ikke forskjellen til slutt blir så stor som det kan se ut til, avslutter han. 

Åpnes tidligere enn planlagt
Bystyrets vedtak innebærer også en fremskynding av kulturskolen og 12 millioner kroner av investeringsmidlene flyttes fram til 2018 for å utarbeide et forprosjekt med kalkyle i samhandling med entreprenør. Endelig tidspunkt for ferdigstillelse skal avklares i kommunens handlingsprogram for 2019-2022. 

Kulturskolen vil få en ny vrimlehall som skal ligge i 1. etasje i mellombygget. Her er det tenkt at hallen kan benyttes til utstillinger samt oppholds- og møteplass for elevene. (Foto: Kristiansand kommune/BA_X, Mestres Wåge Arquitectes og Mendoza Partida.)

Hovedinngangene til kulturskolen er lagt mot Siloplassen som du kan se her, og mot Kilden Teater og Konserthus ved Sjølystveien. (Foto: Kristiansand kommune/BA_X, Mestres Wåge Arquitectes og Mendoza Partida.)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no