Solveig Lyby fra Kulturhistorisk museum (t.v.) skal sammen med kollegene Jo-Simon Føshaug Stokke (utgravningsleder) og Mathilde Arnli (assisterende feltleder) grave seg nedover i jordsmonnet på Tangvall før arbeidene med idrettsanlegget kan settes i gang. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Vi er spente på hva vi finner

  Nicolai Prebensen
  16. okt. 2019
  20:37
Denne uken startet de arkeologiske utgravningene på jordene vest for Tangvall skole i Søgne. Utgravingene er igangsatt i forbindelse med byggingen av nytt skole- og idrettssenter på Tangvall.

Arbeidene er forventet å ta inntil seks uker, og arkeologene er spente på hva de finner under arbeidet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Nå har vi nettopp begynt, men allerede nå ser vi spor av aktivitet her på jordet. Vi er spente på hva vi finner, sier feltleder Solveig Lyby fra Kulturhistorisk museum til N247 onsdag ettermiddag. 

Hun skal, sammen med kollegene Jo-Simon Føshaug Stokke (utgravningsleder) og Mathilde Arnli (assisterende feltleder), grave seg nedover i jordsmonnet før arbeidene med idrettsanlegget kan settes i gang.

Det maskinelle arbeidet er det Kåre Arnfinn Bjelland fra Maskinentreprenør Per Try AS som står for. I følge arkeologene har maskinførerne i selskapet stor erfaring med slikt arbeide og derfor ber de spesifikt om å få bruke de mannskapene under utgravningene.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Tydelig markering i jorda på Tangvall etter en hulvei (veifar, sti, red anm.), med retning Tangvalljordene og Stausland. (Foto: Nicolai Prebensen).

Stausland
- Jeg har tidligere drevet med utgravninger på Sebbetåa og der fant vi flere gjenstander i tillegg et veifar med retning mot Stausland, akkurat som her på dette jordet. Det er en del funn her i Søgne som peker mot akkurat Stausland, og det er også et område som er interessant. Området er tett bebygd nå, men det er flere faktorer som tilsier at det området kan ha vært sentralt i bygda.

- Vi vet jo at det ligger en gravhaug på Stausland, sier utgravningssjef Jo-Simon Frøshaug Stokke.
Sist oppdatert 17.10.2019 klokken 08:12 av Nicolai Prebensen

Det første synlige beviset på at storprosjektet et nytt skole- og idrettsenter er i emning på Tangvall. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no