- Det er forventet byggestart på et nytt skolesenter første halvår 2020. Tre eiendommer vest for dagens ungdomsskole inngår i planområdet og må overtas av kommunen som ønsker å komme igang med flytting av idrettsanlegg snarest mulig. (Foto: BRG/Filter Arkitekter AS.)

Søgne kommune og Murisør bytter eiendommer på Tangvall

  Jon Aamodt
  14. okt. 2019
  12:31
Detaljreguleringsplanen for skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall forutsetter at Søgne kommune tar over tre eiendommer på Tangvall. Den ene av disse bli nå overtatt fra Murisør etter at det er inngått avtale mellom partene. 

I enkelhet går avtalen ut på at kommunen overtar Murisørs eiendom vest for dagens ungdomsskole. Som et makebytte overtar Murisør den delen av kommunens tomt med gårds- og bruksnummer 72/187 som inngår i detaljreguleringsplanen for Rådhusveien 36 og 38, og som i denne plan er benevnt med BKB3.  I tillegg betaler kommunen 13,5 millioner kroner til Murisør. 

Murisør er sammen med sine partnere allerede i gang med regulering av Rådhusveien 36 og 38 og ønsker å utvikle eiendommen sammen med sine partnere. Etter at fylkesmannen i sommer avviste tidligere klager på detaljreguleringen som ble vedtatt av kommunestyret 23. mai 2019, fortsetter utbyggerne planleggingen på den aktuelle tomten. 

- Vi er ved godt mot og arbeider nå videre med å planlegge et flott bygg, sa prosjektleder Jarl Sindland til N247 etter at planen var endelig godkjent. 

Han la til at det skal planlegges bygg innenfor de rammer som er gitt med plass til bolig, restaurant og kontorer. 

I saksutredningen til formannskapets møte 16. oktober, skriver administrasjonen at summen som skal betales til Murisør anses som akseptabel og i samsvar med prisnivået på Tangvall.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Administrasjonen skriver vider at at på bakgrunn av at kommunen har fått tilgang til eiendommen, har det lykkes å få avtale om arkeologisk utgravning. Dette arbeidet er planlagt å starte i midten av oktober 2019.

Varsler ekspropriasjon av to eiendommer
Ytterligere to eiendommer i det samme området inngår i reguleringsplanen for skole- og idrettssenter. Administrasjonen forslår for formannskapet at det vedtas ekspropriasjon av disse etter at det har vært lite fremgang i dialogen med de berørte grunneiere. 

I saksfremlegget understreker administrasjonen at det haster med å avklare grunnerverv for idrettsanlegg. Entreprenør for skolesenteret er valgt, og det er forventet byggestart første halvår 2020. Det vises videre til at dersom utbygging av idrettsanlegg stopper opp, vil det få store konsekvenser for idretten i Søgne. 

På bakgrunn av prosessen så langt, anser administrasjonen det som lite sannsynlig at det oppnås enighet mellom partene, men vil videreføre dialogen med grunneierne parallelt med at det startes ekspropriasjonssak. 

Det er kommunestyret som må ta endelig stilling til en eventuell ekspropriasjon. 

- Klar til å forhandle
Mandag ettermiddag sier en av grunneierne, Svein Eikeland til N247 at grunneiernes takstdokumenter er sendt kommunens advokat 9. oktober.

- Vi sitter klar til å forhandle med kommunen og ser bare frem til å bli ferdige med saken, men vi kan ikke ta kontakt direkte selv ettersom vi har fått beskjed om at alle henvendelser skal skje til kommunens advokat, sier Eikeland. 

Sist oppdatert 14.10.2019 klokken 14:35 av Jon Aamodt

Deler av tomten som inngår i detaljreguleringsplanen for Rådhusveien 36 og 38 overføres fra Søgne kommune til Murisør som en del av avtalen mellom partene. (Foto: Prosjektgruppen/Strek Arkitekter AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no