Prosjektleder Jarl Sindland (midt i bildet) sammen med utbygger Tom Arne Aamodt og Arne Hallandvik i kommunestyresalen ved en tidligere saksbehandling. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)

Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak i reguleringsplan

  Jon Aamodt
  20. aug. 2019
  14:57
Etter flere runder i plan- og miljøutvalget og kommunestyret i Søgne, ble reguleringsplan for Rådhusveien 36 og 38 siste gang vedtatt av kommunestyret 23. mai 2019. Dette var en klagebehandling etter at planen først var vedtatt av kommunestyret 31. januar. Kommunestyret opprettholdt sitt opprinnelige vedtak, og saken ble derfor sendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Fylkesmannens vedtak
- Kommunestyrets vedtak av 31.01.2019 om detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 opprettholdes under henvisning til begrunnelsen over. Klagen tas ikke til følge, er fylkesmannens konklusjon i saken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

I svaret fra fylkesmannen heter det blant annet at Fylkesmannen har merket seg at statlige og regionale myndigheter har vært positive til høy utnyttelse knyttet til fortetting i sentrum og nær kollektivtilbudet og eksisterende infrastruktur, og man har således ikke hatt store innvendinger til planforslaget. Videre bemerkes at man har registrert at avstanden mellom bebyggelsen er justert etter høringen av planen, for å sikre at noe mer lys slipper inn mellom bebyggelsen. Fylkesmannen har videre vurdert at saken har vært grundig utredet og kommunestyret har hatt et godt grunnlag for å treffe vedtak i saken. 

Endelig vedtak
Fylkesmannen konkluderer etter dette at klagen ikke tas til følge, og detaljreguleringen som er vedtatt av Søgne kommunestyre blir stående. Vedtaket fra fylkesmannen er endelig og kan ikke påklages. 

- Skal jobbe friskt neste år
- Vi er ved godt mot og arbeider nå videre med å planlegge et flott bygg, sier prosjektleder Jarl Sindland til N247 tirsdag ettermiddag. 

Han legger til at det skal planlegges bygg innenfor de rammer som er gitt med plass til bolig, restaurant og kontorer. 

- Vi regner med å bruke et års tid på planlegging og skal jobbe friskt i denne tiden før vi presenterer veldig konkrete planer. Flere nye kontorarbeidsplasser på Tangvall er et viktig mål for oss i det videre arbeidet, sier Sindland.

- Vi skal jobbe friskt i ett års tid før vi presenterer konkrete planer for et flott bygg, sier prosjektleder Jarl Sindland. (Foto: Prosjektgruppen/Strek Arkitekter AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no