Senterpartiets kommunestyrerepresentant Bjarne Bentsen Lieng likte dårlig å bli tatt til inntekt for et annet syn av MDG enn det han representerer. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Klage over høyder i Rådhusveien 36-38 ikke tatt til følge

  Jon Aamodt
  23. mai 2019
  21:04
Kommunestyret vedtok tidligere i år detaljreguleringplan for Rådhusveien 36-38 i Søgne. Vedtaket innebærer at det kan bygges i inntil åtte etasjer i det regulerte området. Plan-.og miljøutvalget behandlet i april klager som er kommet inn etter vedtaket uten at utvalget tok disse til følge. Utvalgets vedtak ble av et mindretall anket inn for kommunestyret som behandlet saken torsdag kveld. 

- Vi har tidligere hatt saken til behandling i kommunestyret og vedtatt en plan. I vedtaket er plan- og miljøutvalget satt til å behandle klager. Utvalget tok ikke planen til følge, men et mindretall anket saken inn for kommunestyret av MDG som i utvalget sa de hadde støtte for dette fra Senterpartiet. Kan SP svare på dette, spurte Bernt Daland (FrP) da debatten åpnet.

Indignert Lieng
SPs kommunestyrerepresentant gikk etter dette på talerstolen og var meget indignert over at partiet var blitt tatt til inntekt for et syn han ikke kjente seg igjen i. 

- Jeg satt på et fly til USA da jeg fikk høre dette. Hadde jeg kunnet snu flyet hadde jeg gjort det, repliserte Bjarne Bentsen Lieng.

Lieng var tydelig indignert over hvordan partiets holdning til saken var blitt fremstilt og ga tydelig uttrykk for at hans holdning til saken er uendret og han vil ikke stemme for at anken tas til følge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Ikke flertall for å endre planen
- Mindretallsanke kan være en god demokratisk ordning, mente Bjørn Egeli (Ap) som mente det måtte være anledning til å ta en ny debatt om høydene i planen. 

- Det utfordrer noen av oss når saken nå kommer opp på nytt igjen, tilføyde Egeli og minnet om at det ifølge administrasjonen ikke er kommet inn nye momenter i saken etter kommunestyrets tidligere vedtak.

Med 16 mot 11 stemmer (Ap, SV, MDG og 1 fra KrF) vedtok kommunestyret å ikke ta anken til følge. Saken sendes nå til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Det er kommet inn to klager på høydene som er tillatt i detaljreguleringsplanen for Rådhusveien 36-38. Klagene er ikke tatt til følge og saken oversende Fylkesmannen for endelig avgjørelse. (Foto: Prosjektgruppen/Strek Arkitekter AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no