Seks, åtte eller ti etasjer på Tangvall. Utbygger ønsker 10, administrasjonen forslår seks, mens plan- og miljøutvalget innstiller på åtte etasjer. Avgjørelsen faller senere i kommunestyret. (Foto: Prosjektgruppen/Strek Arkitekter AS)

Rådhusveien: Plan- og miljøutvalget innstiller på åtte etasjer

  Jon Aamodt
  23. jan 2019
  12:56
- Det hadde vært vannvittig flott med så mange arbeidsplasser til Tangvall, men vi har landet på at vi ikke ønsker mer enn seks etasjer pluss eventuelt en tilbaketrukket syvende etasje, sa MDGs Yngvar Monstad da han innledet debatten om reguleringsplanen for Rådhusveien 36-38 i plan- og miljøutvalget i Søgne onsdag formiddag. 

Planen har vært ute på høring og ble onsdag behandlet for andre gang av utvalget før den skal endelig godkjennes i kommunestyret. 

Det er særlig høyden på de fire bygningene som har blitt gjenstand for diskusjon, men flere utvalgsmedlemmer blant annet fra MDG, Ap, FrP og Høyre gjorde det klart at muligheten for flere nye kontorarbeidsplasser på Tangvall er en ønsket utvikling. 

Kompromissløsning
Helge Reisvoll (H), var den første representanten som tok til ordet for en mellomløsning med åtte etasjer.

- Med kun seks etasjer risikerer vi å få bredere bygg. Potensielle leietakere ser på spenstige og innovative løsninger som en fordel i sine vurderinger, sa Reisvoll som primært ønsket å godkjenne utbyggers planer med 10 etasjer.

Før voteringen fremmet Bernt L. Daland (FrP) (bildet til venstre), et motforslag til administrasjonens forslag om maksimalt seks etasjer. Dalands forslag som tillater inntil åtte etasjer ble vedtatt med fem mot fire stemmer og blir stående som utvalgets innstilling når saken skal behandles i kommunestyret. 


Utbyggerne representert ved Arne Hallandvik, Tom Arne Aamodt og Jarl Sindland i kommunestyresalen i Søgne da bygghøyder ble diskutert (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no