Disse skal bygge nytt skolesenter på Tangvall

  Nicolai Prebensen
  19. juni 2019
  12:42
BRG Entreprenør AS med Filter arkitekter AS vant konkurransen om bygging av nytt skolesenter på Tangvall i Søgne.

- Juryen har gjort en grundig og god jobb i vurderingen for å komme frem til en vinner. Vinnerutkastet vil gi en kompakt skole der det er lagt vekt på løsninger som gir gode vilkår for elevenes læring, samtidig som skolen vil berike Tangvall som sentrumsområdet. Nå ser vi frem til arbeide videre med skoleprosjektet, sier Arly Hauge, leder av plan- og byggekomiteen og utdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune.

I konkurransen kom det inn tre forslag til utforming av anlegget. Juryen har valgt en vinner etter de på forhånd definerte tildelingskriteria.

BRG Entreprenør AS med Filter arkitekter AS vant konkurransen med sitt forslag Synergos. Forslagene ble evaluert innenfor kriteriene:
  • Beregnet pris på løsningsforslag, 50%
  • Helhetlig løsning og kvalitet, 40%
  • Prosessbeskrivelse av prosjektgjennomføringen, 10%
Juryens begrunnelse
BRG Entreprenør AS med Filter arkitekter AS hadde den beste arkitektoniske løsningen og juryen har blant annet sagt følgende om vinnerutkastet:

SYNERGOS er kompakt organisert rundt programmets forutsetning om «to separate skoler» med «Felles ryggrad». Ungdomsskolen og den videregående skolen består av hvert sitt bygningsvolum og uteområder med hver sin identitet. Synergos har prioritert å frikoble idrettsbygget fra skolen for å sikre god kontakt i den grønne aksen mellom sentrum og idrettsanleggene i vest. «Ryggraden» gir elevene og besøkende tilgang til hele anleggets skole, kultur- og idrettsfunksjoner.

"Skoletorget” henvender seg mot sentrumskvartalene i Tangvall. Plassen fremstår som et fint avgrenset flerfunksjonelt byrom med grønn identitet. Anleggets mangfold av aktiviteter vises på en fin måte ut i nærmiljøet og skaper levende fasader mot omgivelsene. Anlegget er planlagt for et enkelt, sikkert og konfliktfritt kjøremønster.

Kort vei
Ungdomsskolen sine klasserom ligger godt plassert i 1. og 2. etasje meg kort vei ut til uteområdet og fellesarealene i kjernen av bygget. De praktiske fagene er plassert i en egen fløy i 1. etasje og samspiller svært godt med ungdomsklubben, auditoriet, amfiet og kantina. Dette gjelder spesielt musikkrommene som ligger svært gunstig i forhold til både amfi og auditorium.

Praksisarealene i den videregående skolen utgjør et kompakt læringsareal der elevene raskt kommer fra garderobe til verksted til kantine. De henvender seg mot gata og gir mulighet for forbipasserende å se på elevenes aktiviteter. Teorirommene er i andre og tredje etasje og det er positivt at de er plassert kompakt uten store avstander.

Artikkelen fortsetter under skissen.
Vinnerskisse fra  BRG/Filter arkitekter.

Forslaget fra BRG Entreprenør var også det billigste i konkurranse noe som ga en klar vinner.

Det er forventet at 1. del av kontrakten vil signeres i løpet av sommeren. Karenstiden i tildelingen utløper torsdag 27.6.2019.

- Dette viktige valget betyr at vi nå kan arbeide videre med prosjekteringen sammen med entreprenør og arkitekter, mot byggestart høsten 2020, sier prosjektleder Øyvind Lundberg.

Juryen har bestått av:
Sivilarkitekt MNAL, Erik Sandsmark (leder)
Landskapsarkitekt MNLA, Åse M. Hørsdal
Ass. fylkesutdanningssjef, Åse Lill Kimestad
Enhetsleder eiendom, Ola Frøysland
Rådmann, Kim Høyer Holum
Eiendomssjef i Vest-Agder
fylkeskommunen, Roald Torkelsen
Sekretær for juryen har vært prosjektleder Øyvind Lundberg.

Pressemelding fra Vest-Agder fylkeskommune
Sist oppdatert 19.06.2019 klokken 14:37 av Nicolai Prebensen

Her kommer det nye skolesenteret på Tangvall (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Vinnerskissen til nytt skolesenter på Tangvall. (Foto: BRG/Filter Arkitekter AS.)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no