Tangvall Park med inntil 50 leiligheter er ett av flere store leilighetsbygg som er under planlegging i Søgne. (Foto: SPISS Arkitektur & Plan AS og Klepland AS )

Boligmarkedet i Søgne: Nye boliger for tusen personer

  Jon Aamodt
  03. jan 2018
  20:26
- Historisk, i alle fall så lenge jeg har vært i bransjen, sier eiendomsmegler Ole Kristian Kristiansen hos EiendomsMegler 1 når han skal beskrive det som skjer på boligfronten i Søgne kommune.

Et par hundre boligtomter for enebolig, to- eller flermannsboliger er tilgjengelig i markedet eller vil bli tilgjengelig i løpet av kort tid. I noen felter er bygging allerede i gang og nye boliger vil være innflyttingsklare i 2018. Kristiansen vil i løpet av kort tid presentere utbyggernes planer for Tangvall Terasse, et boligprosjekt i sentrum av Søgne kommune. 

På leilighetsfronten er situasjonen nesten lik. Flere store leilighetsbygg er allerede under bygging eller svært nær oppstart. Også i dette markedet forventes opp mot 200 leiligheter å være tilgjengelig i løpet av de første årene, noen allerede i år.

Nye boliger for 1000 mennesker
I dag er fordelingen mellom eneboliger og leiligheter i Søgne kommune slik at i overkant av 10 prosent av kommunens boenheter er leiligheter. Kommunens noe over 11.000 innbyggere er fordelt i cirka 400 leiligheter og cirka 3400 eneboliger. I gjennomsnitt bor det 2,4 personer i hver boenhet og med rundt 400 nye boenheter gir dette rom for nesten 1000 personer. 

Det eksisterer i dag rundt 30 store og små prosjekter for boligbygging i Søgne. De minste gjelder kun en til to boenheter. I tillegg planlegges noen mindre utbygginger med mindre enn 10 boenheter, mens de mest omfattende planene som foreligger åpner opp for over 100 tomter. Store leilighetsbygg i flere etasjer kan gi plass for så mye som 50 leiligheter i ulike størrelser.

I 2017 startet salget av tomter i to av de virkelig store utbyggingsområdene Kjellandsheia og Ausviga (Bildet til venstre: Utsikt fra det nye boligfeltet i Ausviga. Foto: Jon Aamodt). Selger unna tomter
I Ausviga er det kun få tomter igjen i det første feltet som ble åpnet og allerede høsten 2017 antydet utbyggeren åpning av et nytt felt i 2018. I Kjellandsheia er nær halvparten av tomtene til de 68 boenhetene solgt. Området Kjellandsheia - Leireheia - Ausviga er det desidert største utbyggingsområdet i kommunen. 

Artikkelen fortsetter under bildet. 
Leilighetsbyggene er i stor grad konsentrert i området rundet Tangvall, men vi ser at tilbudet av leiligheter også vokser fram i andre deler av kommunen. Lunde Park som er i ferd med å ta form er et eksempel på dette. (Illustrasjon: Folk). 

Fortsatt Søgne
N247 har sett nærmere på den offensive utbyggingen som foregår i kommunen og vil de nærmeste dagene gi en bredere presentasjon av hva vi kan vente oss på boligfronten i tiden som kommer. 

- Selv om vi bytter navn på kommunen og blir en del av Kristiansand i 2020 så vil Søgne fremdeles være Søgne, sier megler Kristiansen få dager før han presenterer planer for Tangvall sentrum.

Sist oppdatert 04.01.2018 klokken 13:56 av Jon Aamodt

- En ny "bydel". Kjellandsheia Syd er første byggetrinn i den store utbyggingen av Kjellandsheia. På sikt skal området bebygges med rundt 2.000 boenheter. (Foto: Anders Martinsen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no