Arvid Fredriksen i Prosjektgruppen viser frem store åpne tomter med flott utsikt i det nye boligområdet Ausviga i Søgne. (Foto: Jon Aamodt)

Salgstart for nytt boligområde torsdag

  Jon Aamodt
  21. juni 2017
  11:01
- Vi kjøpte en gård her i området i 2010. Samtidig etablerte Kruse Smith og Konsmo fabrikker i fellesskap entreprenørselskapet Ausviga Eiendom. Siden har vi overtatt flere gårder samtidig som planarbeid og etterhvert opparbeidelse av området har gått fremover, sier Roald Aga Pedersen fra Ausviga Eiendom til N247.

Sammen med prosjektleder Arvid Fredriksen fra Prosjektgruppen viser han frem tomtene som om få dager legges ut på det åpne marked. Første byggetrinn består av 26 eneboligtomter fordelt på 21 tomter tilhørende Ausviga og fem som eies av andre grunneiere.

- Godt mottatt i markedet
- Interessenter som har meldt seg tidlig i prosjektet har fått anledning til å kjøpe tomter før den offisielle salgstarten. Allerede nå er 10 av de 26 tomtene solgt, sier Pedersen som er veldig godt fornøyd med mottakelsen markedet har gitt prosjektet.

Når hele området er ferdig utbygget vil det romme 430 nye boenheter. Ca 300 av disse selges av Ausviga mens resten disponeres av andre grunneiere.

Arvid Fredriksen forteller at planarbeidet for området startet i 2013 og var ferdig godkjent i desember 2015. Opparbeidelsen av området ble påbegynt i  november 2016.

Skryter av samarbeidspartnere
Utbyggerne gir stor honnør til både administrasjon og det politiske miljøet i Søgne kommune for planarbeidet.

- Det har vært et veldig godt samarbeid både med kommunen og de andre store utbyggerne Repstad Eiendom og Hellvik Hus. Spesielt på det som har med grøntstruktur i hele dette nye store området som skal bygges ut. Dette har gjort at vi har kunnet se helheten i området på et tidlig stadium i utbyggingen, sier Fredriksen.

Utbyggerne legger ikke skjul på at det har vært utfordringer som i alle store planarbeid. Harde rekkefølgekrav nevnes som et eksempel.

- Vi er likevel omforent om løsningene som vil gi en viktig kvalitet for området. Gode veiforbindelser og ikke minst ny E39 er viktige forutsetninger for å få folk til å bli i området. Ingen liker å stå stille i kø, og mange som skal bo her kommer til å ha arbeidsvei innover mot byen, sier Pedersen.

- Det er veldig fint at vi nå kan tilby store gode tomter med mye lys og havutsikt, solrik beliggenhet og nær sjøen. Vi har full tilgang til sjøen med den muligheten dette gir til en fremtidig båthavn og gode parkeringsmuligheter, avslutter prosjektlederen. 

Torsdag markeres den offisielle salgstarten og utbyggerne inviterer store og små til visning i det nye boligområdet.


- I første byggetrinn er det 26 eneboligtomter i dette området som skal bebygges, sier Arvid Fredriksen. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no