Det har vært stort engasjement rundt foreslåtte endringer i hjemmetjenestens sone Nodeland. Nå kommer saken til politisk behandling i Helseutvalget. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

- Vil utsette endringer i hjemmetjenesten på Nodeland

  Jon Aamodt
  16. sept. 2020
  11:00
- Sakskartet for Helseutvalgets møte 22. september er endret. Etter årshjulet skulle vi i oktober ha en orientering fra kommunalsjefsområde hjemmetjenester og rehabilitering. Dette er flyttet frem slik at vi får denne orienteringen nå i september. Det vil være et særskilt fokus på tjenester til hjemmeboende, og vi vil komme inn på framtidsrettede og bærekraftige tjenester og organisering av tjenestene, sier leder av Helseutvalget Anja Ninasdotter Abusland (Sp) til N247 onsdag formiddag. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

I tillegg til at utvalget skal ha en orienteringssak som berører hjemmetjenestene, er også «Driftstilpasninger i avdeling Songdalen – hjemmetjenester» satt opp som egen sak til behandling i utvalget. 

- Trenger et politisk vedtak
Endringene i utvalgets program kommer etter et initiativ fra Abusland som har vært i tett dialog med administrasjonen etter at forslag til endringer i tjenestene ble kjent. 

- Vi ønsker at dette ikke kun skal bli en orientering, men at vi også kan få en god diskusjon og fatte et politisk vedtak. De foreslåtte endringer må etter min mening behandles politisk, og det er naturlig at dette skjer i forbindelse med budsjettbehandlingen. Dette er en viktig sak som berører mange, og får vi et politisk vedtak vil det også være opp til oss folkevalgte å finne nødvendig finansiering, sier Abusland. 

Stort lokalt engasjement
Forslaget om nedbemanning og flytting av hjemmetjenestens Sone Nodeland har ført til et stort engasjement blant innbyggerne i tidligere Songdalen kommune. 

Tirsdag ble det opprettet en post på siden «Min sak» hvor det blant annet skrives: «Nå tar dere jammen meg også å flytter sonekontoret i gamle Songdalen. Dette har dere gjort uten å opplyse hverken ansatte eller politikere om før det er gjennomført. Dette er langt over streken og vi har fått nok. Hjemmetjenesten i Songdalen var en av Norges beste på helse- og omsorgstjenester. I 2019 var vi den 9. beste på dette i hele Norge og nå har dere flyttet det».

Målet med denne kampanjen var å skaffe 300 underskrifter. Onsdag morgen har allerede over 660 personer signert oppropet. Også på den lokale Facebook-gruppen «Vi i Songdalen» har engasjementet vært stort for å få beholde sonekontoret på Nodeland. 

Les også:

Driftstilpasninger i avdeling Songdalen – hjemmetjenester blir behandlet som politisk sak i helseutvalgets septembermøte, sier utvalgets leder Anja Ninasdotter Abusland. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no