Ansatte i hjemmetjenesten er urolige for signaler om flytting av oppgaver som i dag ligger til Nodeland og føler seg ikke inkludert i arbeidet med endringer. (Foto: Jon Aamodt)

Hjemmetjenesten: - Flytting og nedbemanning

  Jon Aamodt
  02. sept. 2020
  15:43
Leder av Helseutvalget i Kristiansand kommune, Anja Ninadsotter Abusland (Sp), stiller i en epost til direktør for helse- og mestring spørsmål ved prosess rundt endringer i den kommunale hjemmetjenesten. 

I sin henvendelse til direktøren skriver Abusland at hun har fått opplyst at det skal kuttes 6,5 årsverk og at dette skal skje i løpet av tre uker. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Flytter sonekontor
Videre skriver hun at hun har fått opplysninger om at sonekontoret flyttes fra Nodeland til Grim eller Strai. 

- Skal da hjemmetjenesten utføre oppdrag på eksempelvis Nodeland og Finsland fra Strai eller Grim, spør utvalgslederen. 

Hun viser videre til at ansatte ikke opplever involvering eller medbestemmelse i prosessen som høres ut til å være svært inngripende, og nevner at i kjølvannet av saken som først kom opp, har liknende henvendelser kommet knyttet til Tangvall (bildet), Langenes og Songdalstunet. 

- Dette er viktige tjenester som blir påvirker ansatte, brukere og i stor grad et helt lokalmiljø. Jeg stiller spørsmål til prosessen bak det som skjer. På veien videre må vi ha fokus på å sikre gode tjenester, og her vi må politikerne involveres, sier Abusland og spør om situasjonen hun har fått beskrevet er riktig, eventuelt hva som er de faktiske forhold og tidsapekte rundt dette. 

Hun ber helsedirektøren om svar i tillegg til saksorientering som tidligere er bedt om i helseutvalgets møte vedrørende hjemmetjenesten. 

Ikke svar
Administrasjonen i Kristiansand kommune har ikke besvart N247s henvendelser i saken, og leder av Helseutvalget sier til N247 at hun avventer en grundig orientering fra administrasjonen. 


Anja Ninasdotter Abusland (Sp) er leder av Helseutvalget i Kristiansand kommune. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Også avdelingen på Langenes er kastet inn i debatten om endringer i det kommunale tilbudet. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no