Elva ledes i rør under den midlertidige veien som bygges for å komme til med masse til erosjonssikring langs bredden på venstre side i bildet. (Foto: Jon Aamodt)

Nå flyttes Søgneelva

  Jon Aamodt
  15. nov. 2019
  15:25
Kommunestyret i Søgne vedtok i september 2018 detaljreguleringsplan for fylkesvei 456, Langenesveien, på strekningen fra Stausland til Stokkelandsskogen. Som en del av denne planen, skal det bygges ny bro over elva som erstatning for nåværende Stokkeland bro. 

Det er foreløpig ikke bevilget midler til gjennomføring av hele prosjektet med ny vei og ny bro, og i første omgang utføres kun en erosjonssikring av deler av elvebredden som berøres av reguleringsplanen. Når erosjonssikringen gjennomføres, innebærer dette at deler av det eksisterende elveløpet blir flyttet. Dette gjøres for å kunne gjennomføre erosjonssikring uten at dagens elveløp innsnevres. 

Midlertidig vei
Det er bedriften Olav Martin Sørli AS som har fått oppdraget med erosjonssikringen av elveløpet, og for tiden bygges en midlertidig vei over elva for å kunne transportere masse til bredden på Stauslandsiden. Elva ledes midlertidig i rør under denne veien, og det skal  legges rundt to meter steinfylling som sikrer at elva ikke graver seg videre innover mot Stausland. På Stokkelandssiden er tilsvarende areal fjernet for å opprettholde dagens bredde i elveløpet. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Når vi er ferdige på denne strekningen, skal vi gjøre tilsvarende i neste sving i elva. Veien vi har bygget over elva fjernes og alt planeres tilbake igjen når vi er ferdige med erosjonssikringen, sier Frode Sørli i entreprenørbedriften til N247. 

Sørli opplyser videre at entreprenøren har frist fram til høsten 2020 med å ferdigstille oppdraget, men regner med at arbeidet skal være klart innen sommeren. (Foto: Jon Aamodt).

Venstre elvebredd (i bildet) sikres med en rundt to meter bred steinfylling. På motsatt side er tilsvarende areal fjernet fra elvebredden for å opprettholde størrelsen på elveløpet. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no