14 arbeidsplasser forsvinner fra Søgne rådhus som følge av sentralisering av skatteoppkreverfunskjonen. Ytterligere kontorplasser kan bli borte fra Tangvall dersom leieforholdet i NAV-bygget avsluttes. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)

Kan miste flere kommunale arbeidsplasser

  Jon Aamodt
  12. nov. 2019
  19:22
I november 2018 uttalte programleder Camilla Dunsæd at hun var opptatt av å opprettholde både publikumsrettede tjenester og antall arbeidsplasser i Søgne og Songdalen. Da arbeidet med lokalisering i nye Kristiansand gikk mot slutten i juni 2019 sa programlederen i en kommentar at forslaget som ble valgt blant annet handler om å skape et større økonomisk og administrativt miljø på Tangvall i Søgne.

- En viktig årsak til at vi landet på det valgte alternativet er at det sikrer gode løsninger for rådhusene på Nodeland og Tangvall, understreket Dunsæd (bildet) dengang. 

Hun la videre til at de økonomiske og administrative tjenestene på Tangvall vil utgjøre et samlet fagmiljø med gode muligheter for samarbeid. Sammen med etablering av tre innbyggertorg gir den anbefalte løsningen fra arbeidsgruppa et godt tilbud til innbyggerne, understreket hun. 

Store endringer
Fem måneder senere, kort tid før et stort antall ansatte skal flytte til nye kontorplasser og for alvor starte arbeidet med å bygge en ny kommune, er situasjonen for arbeidsplassene betydelig endret. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Kemneren er rammet av statlige endring. Fire stillinger blir tilbake for å ivareta kommunal innkreving. Med en flertallsregjering er det lite trolig at det blir endringer i forslaget om å sentralisere skatteoppkreverfunskjonen. 14 stillinger knyttet til dette vil Kristiansand miste om kort tid, og det er ikke hensiktsmessig å flytte disse til Søgne bare for noen få måneder, sier direktør Kjell A. Kristiansen til N247. 

NAV-bygget
I følge vedtaket om lokalisering skal NAV-bygget med 40 kontorplasser benyttes av teknisk sektor i den nye kommunen. Det har vært uklarheter knyttet til avdelinger og personer som skulle benytte disse plassene, og etter det N247 kjenner til kan hele denne kontoravdelingen falle bort og bli erstattet av en mindre åpen kontorenhet i Helsehuset. Her skal det være snakk om disponible kontorer uten fast bemanning. 
 
Nedskalert
- Vi har sett nærmere på NAV-bygget og ser nå at det trolig ikke ville bli mer en 20-25 kontorarbeidsplasser der. I stedet ser vi nå på muligheten for å bruke ledig plass i Helsehuset og arealer som blir ledige på rådhuset som følge av at kemneren ikke kommer til å flytte til Tangvall, sier teknisk direktør Ragnar Evensen (bildet) til N247. 

Han legger til at den avdelingen som først var tiltenkt kontorplasser på Tangvall ikke vil bli flyttet hit. I stedet har han bedt sine kommunalsjefer se på muligheten for å rotere medarbeidere mellom Kristiansand og Tangvall.

- Det vil føre til en større bredde i porteføljen vi kan ha på Tangvall når flere fagmiljøer er representert her. Personer som skal jobbe med drift i Søgne og Songdalen, vil det også være naturlig å ha stasjonert her. Når vi flytter de teknisk ansatte fra NAV-bygget til rådhuset og helsehuset, knytter vi også disse tettere til servicetorget og resten av det kommunale engasjementet på Tangvall, sier Evensen som håper dette skal bli en god løsning både for Søgne og for kommunens ansatte. 

Ikke som forutsatt
Konsekvensen av endringene ser likevel ut til å bli en betydelig reduksjon i kommunale arbeidsplasser på Tangvall i forhold til det opprinnelige forslaget fra programleder. Med en nedskalering av teknisk bemanning fra opprinnelig anslått 40 arbeidsplasser til trolig rundt 20 og samtidig bortfall av skatteoppkreverfunskjonen med 14 ansatte, vil dette resultere i at antall kommunale arbeidsplasser på Tangvall ikke opprettholdes som tidligere forutsatt. 

Fire Stillinger blir tilbake for å ivareta kommunal innkreving, sier direktør Kjell A. Kristiansen. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no