Programleder Camilla Dunsæd i nye Kristiansand besluttet fredag at Kemner, lønn og regnskap skal være på Tangvall, mens Familiens hus vest og dokumentsenteret blir lagt til Nodeland i Songdalen (bildet). Det skal være innbyggertorg i alle nåværende rådhus. (Foto: Kristiansand kommune)

«Slik blir lokalisering i ny kommune»

  Nicolai Prebensen
  07. juni 2019
  16:03
Fredag ettermiddag publiserte programleder i nye Kristiansand, Camilla Dunsæd en artikkel på nettstedet for kommunesammenslåingen med tittelen «Slik blir lokalisering i ny kommune.

- Arbeidsgruppen som har jobbet med lokalisering hadde på forhånd spilt inn forskjellige alternativer med ulikt fokus, skrives det i artikkelen.

Programlederen sier at forslaget som ble valgt går blant annet ut på å skape et større økonomisk og administrativt miljø på Tangvall i Søgne.

- Totalt er det mer enn 9.000 ansatte som skal plasseres. Kemner, lønn og regnskap skal være på Tangvall, mens Familiens hus vest og dokumentsenteret blir lagt til Nodeland i Songdalen. Det skal være innbyggertorg i alle nåværende rådhus, sier Dunsæd i artikkelen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Mange hensyn
Videre står det i at at; «Basert på en totalvurdering av de faglige innspillene og uttalelsene som har kommet, har programleder nå fattet sin beslutning.»

- En viktig årsak til at vi landet på alternativ tre er at det sikrer gode løsninger for rådhusene på Nodeland og Tangvall, understreker Dunsæd. 

- I tillegg ivaretar dette alternativet også Miljø og byutvikling sitt interne samhandlingsbehov og ITs behov for å samarbeide tett med Samhandling og innovasjon. Nærhet til brukerne ved fysisk IT-respons har også vært relevant for beslutningen. De økonomiske og administrative tjenestene på Tangvall vil utgjøre et samlet fagmiljø med gode muligheter for samarbeid. Sammen med etablering av tre innbyggertorg gir den anbefalte løsningen fra arbeidsgruppa et godt tilbud til innbyggerne, sier hun videre.

Det står videre i artikkelen:
«Forslagene fra arbeidsgruppa inngår i en rapport som ble behandlet av ressursgruppa for lokalisering 27. mai. De uttrykte tillit til arbeidsprosessen og måten arbeidsgruppa hadde ivaretatt føringene fra fellesnemnda på. Ressursgruppa anbefalte alternativ tre, men var delt når det gjaldt lokalisering av Familiens hus vest.»

Grundig prosess
- Endelig avgjørelse om lokalisering har vært et omfattende puslespill å få på plass, understreker Kjell A. Kristiansen (bildet) som er prosjekteier. 

- Det berører svært mange, og enkelte blir skuffet. Vi har full respekt for at noen av våre kolleger trenger litt tid på å fordøye endringene dette måtte medføre for akkurat dem, spesielt der ny lokalisering gir økt avstand til samarbeidsmiljøer, sier han i artikkelen.

Utfordringer i arbeidet
«Det har pågått en parallell prosess med organisering og innplassering. Dette har gjort at det ble svært mange elementer å håndtere samtidig, noe som har vært en medvirkende faktor til at planlagt fremdriftsplan måtte utsettes. Forutsetninger har endret seg underveis, og utforming av diverse tjenester og dimensjonering har heller ikke vært klart på forhånd. I tillegg har det tatt noe tid å avklare løsninger for NAV og Familiens hus vest», står det videre.

Arbeidsgruppa har blant annet kartlagt bygg, kapasiteter og forutsetninger. Det har vært en egen risikovurdering for IT-tjenesten fordi tjenesteleveransen er kritisk i prosessen med å avvikle tre kommuner og etablere den nye kommunen.

Vil takke for innsatsen
- Jeg ønsker å rette en stor takk til alle de mange dyktige kollegene våre som har bidratt inn i dette arbeidet. Både arbeidsgruppa og ressursgruppa har lagt inn svært mange timer i prosjektet og gjort en grundig jobb med å kvalitetssikre de forskjellige alternativene, understreker Dunsæd (bildet).

- Politikerne i fellesnemnda har gitt oss klare føringer både når det gjelder administrativ organisering og kriterier for lokalisering av tjenester. 

- Disse kriteriene har vi vært tro mot, og det har vært viktige ledestjerner i arbeidet. Det har også vært en føring at det samlede volum av arbeidsplasser skal være balansert etter sammenslåingen, sammenlignet med dagens kommunesentre. Selv om enkelte løsninger ikke er optimale, håper vi at beslutningen som er tatt i dag samlet sett kan fungere godt, sier han.

Flytting
- Nå starter det krevende arbeidet med å planlegge bygningsmessige tilpasninger og selve detaljplasseringen av tjenester og medarbeidere, og ikke minst selve flyttelogistikken. Vi skal fortsatt vektlegge gode prosesser med vernetjenesten. Innflytting bør være ferdig i god tid innen årsskiftet, så vi har ingen tid å miste, avslutter  prosjekteier Kjell A. Kristiansen.

Det ble fredag besluttet at kemner, lønn og regnskap i nye Kristiansand skal være på Tangvall, samt at alle rådhusene får innbyggertorv med blant annet NAV-tjenester. (Se annen sak) (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no