- Vi ser ikke så mye på hvor folk bor, hele nye Kristiansand er et felles bo- og arbeidsområde og Tangvall og Kristiansand sentrum er likestilte i denne vurderingen, sier påtroppende teknisk direktør Ragnar Evensen. (Foto: Jon Aamodt, arkiv.)

Nye Kristiansand: - Tror de fleste vil se at avstander er håndterbare

  Jon Aamodt
  21. juni 2019
  14:55
Fredag 7. juni publiserte programledelsen i nye Kristiansand vedtaket som angår lokalisering av tjenester og arbeidsplasser i nye Kristiansand kommune. På forhånd var det kjent at flere arbeidsplasser flyttes fra Nodeland og Tangvall inn til Kristiansand sentrum. Programledelsen har i sitt vedtak kompensert dette ved å tilføre nye arbeidsplasser til Tangvall og Nodeland. Av vedtaket fremgår at to avdelinger innen teknisk sektor, skal lokaliseres i kontorene på Tangvall som i dag benyttes av NAV.  

Kilder N247 har vært i kontakt med forteller at det er uro i enkelte av de avdelingene som etter programleders beslutning skal lokaliseres i det nåværende NAV-bygget på Tangvall. Dette skal etter det N247 erfarer gjelde avdelingene innenfor teknisk sektor, ING-VA og SD-drift, som ifølge vedtaket skal flyttes og benytte de rundt 40 kontorplassene som blir disponible når hovedtyngden av NAV-kontorets ansatte i Søgne flyttes til Kvadraturen. 

- Skal opprettholde antall arbeidsplasser
Kommunalsjef teknisk i Søgne kommune, Torkjell Tofte har deltatt i prosjektet med lokalisering i de nye bydelene. Han sier til N247 at i gruppens mandat inngikk å legge til rette for at antall arbeidsplasser på Nodeland og Tangvall opprettholdes på samme nivå som i dag. 

- Når flere personer innen NAV flyttes til sentrum etter sammenslåingen, må dette kompenseres med andre arbeidsplasser. I programleders vedtak om lokalisering av Ing-VA og SD-drift til lokalene som leies av NAV, ligger det en viss fleksibilitet som gjør at det innenfor direktørområdene kan foretas visse tilpasninger, men det er en forutsetning at Tangvall skal ha det antall arbeidsplasser som er vedtatt av programledelsen, sier Tofte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Ikke viktig hvor folk bor
- Vi har fått tildelt kontorplasser i NAV-bygget i Søgne og jobber med utnyttelsen av kontorene. Vi er opptatt av å finne den løsningen som er best, enten det betyr å flytte en hel avdeling eller om det er andre bedre løsninger, sier nåværende rådmann og påtroppende direktør i nye Kristiansand, Ragnar Evensen til N247.

Han tenker det blir lettere å håndtere omrokeringer når disse nå begrenses til å skje innen eget område, og sier det så langt ikke er låst på person- eller stillingsnivå hvem som skal ha kontorer på de enkelte lokasjoner. 

- Dette er noe vi kommer til å jobbe videre med etter sommerferien. Vi ser ikke så mye på hvor folk bor, hele nye Kristiansand er et felles bo- og arbeidsområde og Tangvall og Kristiansand sentrum er likestilte i denne vurderingen, fortsetter Evensen. 

Han understreker at det er arbeidsmessige vurderinger ut fra hva som gir de beste mulighetene for samarbeid i den tiden ansatte er på jobb som vil bli tillagt mest vekt når kontorene på Tangvall skal bemannes opp.

- Ikke ferdig med endringer
- Det er så langt vi er kommet i dag. Så er jeg også helt sikker på vi kommer til å være i endring også fremover, og da gjelder det å skaffe oss handlingsrom til å gjøre fornuftige valg for et best mulig arbeid fremover. Samtidig skal vi være klar over at vi har fått noen rammer vi skal forholde oss til. De viktigste vurderingene i lokaliseringen må likevel til slutt være at ansatte ikke skal kaste bort arbeidstid, hvor folk bor har mindre betydning, avslutter påtroppende teknisk direktør i nye Kristiansand, Ragnar Evensen. 

Tror de fleste vil riste av seg skuffelsen etter ferien
- Vi er kjent med at noen har ønsket seg andre løsninger, men tror at når folk får ferien på seg og får fordøyd ting, vil alle være med å jobbe for de beste løsningene. Mange 
arbeidsplasser flyttes inn til Kristiansand, og da er vi nødt til å kompensere ved å flytte noen andre veien også for å opprettholde arbeidsplasser på Nodeland og Tangvall, sier prosjekteier Kjell A. Kristiansen (bildet) til N247. 

Han nevner blant annet de ansatte på lønningsavdelingen som tidlig forsonet seg med å få en ny arbeidsplass, men legger også til at blant andre enheter har det blitt sett på som tungt å bytte arbeidssted. 

- Likevel tror jeg at når folk for «zoomet» ut, vil man se at dette er avstander som er håndterbare, fortsetter Kristiansen som tror de fleste vil riste av seg skuffelsen i løpet av sommeren. 
Sist oppdatert 21.06.2019 klokken 15:44 av Jon Aamodt

- Tangvall skal ha det antall arbeidsplasser som er vedtatt av programledelsen, sier kommunalsjef Torkjell Tofte. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv.)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no