- Om kort tid starter bygging av den nye Nodeland stasjon inkludert overgang mellom perrongene. Vi tror dette kan være med å gjøre stasjonen attraktiv for reisende som skal vestover med toget enten de kommer fra Hellemyr eller Søgne, sier rådmann Kjell A. Kristiansen. (Foto: (Skisse fra Songdalen kommune/Gimle fag- planutvikling/Atelier T. Olsen AS). )

- Mot alle odds

  Jon Aamodt
  10. juli 2019
  14:20
- Et nasjonalt regelverkt tillater egentlig ikke avkjørsel fra den nye Europaveien inn til et regionalt industriområde. Det ville imidlertid blitt en uholdbar situasjon om all trafikk og ikke minst store modulvogntog skulle gått på den gamle hovedveien inn til området. 

- I tillegg får vi ingen kollektivtrafikk inn i området med alle arbeidsplassene slik veisituasjonen er i dag. Det var et utrolig godt lagspill med Mjåvann industriområde, fylkeskommunen, Nye Veier og kommunene Kristiansand og Songdalen som gjorde at vi likevel fikk dette til. 14. desember 2018 vil jeg rett og slett kalle en veldig fin dag, sier rådmann i Songdalen og påtroppende direktør i nye Kristiansand, Kjell A. Kristiansen (bildet) til N247. 


- Vi klarte det, mot alle odds, legger han til og minner om finansieringsavtalen for bygging av ny vei til industriområdet som ble signert sist desember. 

- Unikt samarbeid
I samme kategori legger han også det historiske samarbeidet mellom Songdalen kommune, Vest-Agder fylkeskommune og de to statlige enhetene Bane NOR Eiendom og Bane NOR infrastruktur. Det unike samarbeidsprosjektet har ført til at det om kort tid startes bygging av et kombinert nærings- og stasjonsbygg, inkludert overgang mellom perrongene på Nodeland stasjon. Dette til tross for at stasjonen ikke var prioritert i fremtidsplanene til de nasjonale jernbaneplanleggerne.

Kristiansen legger også i denne sammenheng legges avgjørende vekt på dialogen og samarbeidet mellom de ulike interessene for å få til gode løsninger.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Det å få til gode løsninger når vi etter hvert blir den eneste stasjonsbydelen i nye Kristiansand, har vært utrolig viktig for det sittende kommunestyret og administrasjonen. Det har krevd stor innsats fra alle medarbeidere som samtidig har vært sterkt involvert i byggingen av nye Kristiansand. Her er det mange medarbeidere som fortjener stor ros, og ikke minst har vi klart disse belastningene med et lavt sykefravær, fortsetter Kristiansen. 

Han utelukker ikke at de mange utfordrende, men også spennende og annerledes prosjektene, kan ha virket motiverende og inspirerende for medarbeiderne og på den måten nettopp har ført til at ansatte har vært ekstra motiverte og pliktoppfyllende i en krevende arbeidsdag.

Rådmannen som i løpet av dette året er med å overføre oppgaver og personell fra dagens tre kommuner til en ny kommune, forteller om en jobb som har vært en fornøyelse fra dag en. Han sier det kan virke noe paradoksalt å «legge ned» en kommune som ved siste vurdering ble nummer ni av alle landets kommuner på kommunebarometeret.

Styrking av sentrum
Før politikerne i Songdalen tok sommerferie, ble den etterlengtede sentrumsplanen for Nodeland endelig vedtatt. Selv om rundt halvparten av boligmassen som skulle være med å styrke fremtiden til stasjonsbydelen ble tatt ut av planen i siste runde, mener rådmannen det har vært viktig at det sittende kommunestyret vedtok en plan. 

- Jeg mener bestemt at lokalpolitikerne med den kunnskap de har om lokale forhold, er de som er best egnet til å vedta denne planen. Fra tidligere har vi fått bro til Rismyr som binder områdene vest for elva tettere til Fagermoen. I separate saker er areal til skole fastlagt, og vi har vedtatt og igangsatt arbeid med kulturell møteplass på Fagermoen. Med en vedtatt sentrumsplan lander vi den nødvendige infrastrukturen for området, og Nodeland er rigget for å kunne bli den attraktive stasjonsbydelen vi ønsker. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
Ny bro binder områdene vest for elva sammen med sentrum og Fagermoen. Samme brotype blir nå bygget over elva til Birkelid, som erstatning for den gamle hengebroa som forsvant under flommen i 2017. (Arkivfoto: Nicolai Prebensen).

- Det ligger et potensiale for vekst, men alt henger sammen. En ny stasjon på jernbanen kan virke motiverende når unge miljøbevisste mennesker skal velge framtidig bosted. Samtidig er vi avhengig av vekst i befolkningen for å få nok brukere av toget. Bruker ikke folk toget, risikerer vi å miste det gode tilbudet som transporterer deg rett til sentrum på åtte til ni minutter. 

Ringvirkninger til utkantene
- Et sterkt sentrum er også viktig for periferien, sier Kristiansen og understreker at utkantene også får sitt. 

Han nevner i den forbindelse ny gang- og sykkelvei som bygges ved Kilen som eksempel på tiltak som er viktige for fremtiden. Styrking av skole og idrettsanlegg i Finsland har også vært viktige tiltak for å styrke de mindre sentrale delene av kommunen.

- Det gode liv
- Infrastrukturtiltakene som er under arbeid eller er vedtatt gjennomført, har vært nødvendige for å legge til rette for en fremtidig utvikling av stasjonsbydelen. Samtidig skal vi også legge til rette for «det gode liv» for innbyggerne, sier rådmannen videre. 

Han nevner i denne sammenheng turløyper, gang- og sykkelveier, idrettsanlegg og ikke minst den kulturelle møteplassen som bygges på Fagermoen. 


- Så er det viktig for meg å si at oppi alt dette har kommunestyret vært en enestående støttespiller. De har gitt god oppbacking i flere vanskelige saker og heiet på administrasjonen, til tross for en viss arealambivalens hos politikerne, avslutter Kristiansen med et glimt i øyet. 

- Gjennom godt samarbeid, men mot alle odds, klarte vi å finansiere og få godkjent avkjøring fra nye E39 til Mjåvann industriområde, sier Kristiansen. (Foto: Rambøll/Nye Veier)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no