Kommunestempelet var viktig for ordfører Johnny Greibesland da han fredag undertegnet avtalene som sikrer avkjøring fra nye E39 til Mjåvann Industriområdet i kommunen. Svein Frustøl i Mjåvann Industriområde AS og fylkesordfører Terje Damman følger med. Ingen andre ordførere hadde med seg sitt stempel. (Foto: Nicolai Prebensen)

Johnny dro kommunestempelet opp av lomma

  Jon Aamodt, Nicolai Prebensen
  14. des. 2018
  15:20
Fredag ettermiddag ble avtalene som sikrer bygging av ny adkomstvei til Mjåvann industriområde undertegnet av de fem involverte partene. For å være helt sikker på at alt var i orden, hadde Songdalen-ordfører Johhny Greibesland tatt med seg kommunestempelet i lomma og dro det opp de to gangene han undertegnet avtalene. En med Mjåvann Industriområde og avtalen med Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

I alt fire ulike avtaler som hver for seg involverer berørte parter ble signert da representanter fra Mjåvann industriområde AS, Songdalen kommune, Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Nye Veier AS var samlet til signering på Fylkeshuset i Kristiansand fredag.


Mjåvann industriområde AS har forpliktet seg til å bidra med 11,33 millioner av totalsummen på 54 millioner. Det er Songdalen kommune som er selskapets avtalepartner for denne delen av finansieringen.

Songdalen kommune og Kristiansand kommune har vedtatt å gi tilskudd til bygging av den nye adkomsten, og fredag ble avtalen mellom kommunene og Vest-Agder fylkeskommune signert av ordfører Johnny Greibesland, ordfører Harald Furre og fylkesordfører Terje Damman.

Nye Veier AS
Det er Nye Veier AS som prosjekterer og bygger den nye adkomstveien inkludert gang- og sykkelvei, og avtalen angående dette oppdrager for Vest-Agder fylkeskommune og Nye Veier AS ble også signert på fylkeshuset.

Det ble i tillegg signert avtale om utleie av eiendom hvor Nye Veier AS og Vest-Agder fylkeskommune er avtalepartnere. Denne avtalen ble undertegnet av fylkesordfører Terje Damman og prosjektdirektør E39 Kristiansand-Sandnes, Asbjørn Heieraas.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Ordfører Johnny Greibesland i Songdalen kommune dro kommunestempelet opp av dressjakka da han undertegnet avtalen mellom kommunen og Mjåvann Industriområde AS, representert ved Svein Frustøl. (Foto: Nicolai Prebensen).

100 aktører i Mjåvann velforening har tilsammen bevilget 11,33 millioner kroner til prosjektet og dette imponerer Andre Kjetså i Mjåvann industriområde AS.

Samlet næringsliv
- Det er et samlet næringsliv på Mjåvann som har gjort hele prosjektet mulig, og for det fortjener de all den ros de kan få. Avkjørselen fra nye E39 hadde ikke kommet i stand uten deres innsats og her har mange aktører trukket i samme retning. Imponerende, sier Kjetså til N247 like etter at kontraktene var signert.
Sist oppdatert 14.12.2018 klokken 16:36 av Nicolai Prebensen

Andre Kjetså og Svein Frustøl i Mjåvann Industriområde AS var storfornøyde med at avtalen etter flere års arbeid endelig var underskrevet. (Foto: Nicolai Prebensen)

Permittert rådmann i Songdalen kommune, Kjell Kristiansen har hatt en sentral rolle i arbeidet med avkjøringen til Mjåvann. Han ankom signeringen på sykkel, og hastet tilbake til arbeidet med nye Kristiansand etter signeringene. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no