- Vi trenger ikke Rolls Royce, sier varaordfører Jan Erik Tønnesland og ber administrasjonen komme med et nedskalert forslag i august. (Foto: GIL/Hallsystemer AS)

- Hallen er viktig for å ha aktivitet hele året

  Jon Aamodt
  13. juni 2019
  21:29
Administrasjonen i Songdalen kommune ønsket å utsette bygging av en kaldhall på Hortemo. Politikerne i Songdalen har tidligere gitt klare signaler om at de ønsker en hall i tilknytting til idrettsanleggene på Hortemo. 

Da saken kom til behandling i siste formannskapsmøte, innstilte administrasjonen på å utsette hele prosessen til neste budsjettperiode. Begrunnelsen var at de mente kostnadene ville ble betydelig høyere enn de 20 millionene politikerne hadde stilt til disposisjon. 

Et enstemmig formannskap ba rådmannen se på andre muligheter innenfor den budsjetterte ramme.

- Vi reagerte på tallene som ble lagt frem og mener disse ikke er kvalitetssikret i nødvendig grad, sier Høyres gruppeleder Anders Ramsland til N247. 

Han er fast bestemt på at det er politisk vilje til å sette igang byggingen og mener det skal være mulig å realisere en hall innenfor en akseptabel økonomisk ramme. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Den hallen er utrolig viktig for å holde aktivitet her på Hortemo hele året, sier Nils Magne Håkegård, styremedlem i GIL til N247. 

- Oppgitte, men kamplystne
Leder av fotballgruppa, Kristin Schau Nygård legger til at idrettslaget er oppgitte over administrasjonens håndtering av saken, men kamplysten blant styret og medlemmer for øvrig er det ikke noe i veien med. Hun mener det har vært vanskelig å nå frem med argumenter overfor kommunens administrasjon, og reagerer sterkt på tallene som legges fram i saken. 

- Vi har vært i kontakt både med leverandører av haller og med andre idrettslag som har bygget haller. Det som presenteres i administrasjonens fremstilling for politikerne er de dyreste løsninger som finnes. De tallene vi sitter på, viser at det skal være fult mulig å realisere hallen innenfor den budsjettrammen politikerne har gitt, sier Håkegård, 

De mange frivillige som bruker fritida si i styret eller andre verv i GIL savner en mer løsningorientert tilnærming til saken fra kommunens administrasjon.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Fra åpningen av det nye idrettsanlegget på Hortemo 11. mai 2019. (Foto: Nicolai Prebensen). 

- Ikke gi opp nå
Samtidig gir de ros til de mange lokalpolitikerne som har stått på for å få støtte til å realisere det flotte idrettsanlegget på Hortemo, men ber om at hallen som skal gjøre Hortemo til et helårsanlegg ikke blir stoppet nå. 

- Vår oppfordring til politikerne er derfor at dere ikke må gi dere, sier Nygård. 

- Viktig å holde på ungdommene
Ole Kristian Skomedal er trener i GIL og en av de mange som legger ned utallige timer frivillig arbeid for bygdas barn og unge. 

- Vi har fått et utrolig flott anlegg her, men må vi stoppe opp aktiviteten noen måneder på vinteren, kan det fort føre til at ungdommer forsvinner ut av miljøet og «henger rundt» på bygda. Banene utendørs blir helle ikke brøytet når det kommer snø, og med en hall kan vi holde på ungdommene her både til trening og annen sosial aktivitet, sier Skomedal. 

- Ønsker hall realisert
- Det skal ikke være noen tvil om at vi ønsker å få dette til, vi har satt av penger til hall og vil at den skal bygges. Det skal ikke være nødvendig å ta alt med vei og infrastruktur samtidig for å få bygget en hall, sier Kjetil Aasen (H).

- Dessuten må det sees på de ulike typer haller og vi må finne en grei og rimelig løsning innenfor det budsjettet vi har. Så er det jo alltid noe prisstigning og andre uforutsette forhold som kan spille inn, men om vi blir nødt ser jeg heller ikke noe problem om vi lander i overkant av de 20 millionene som i utgangspunktet er satt av. Hallen vil bety mye og vi skal få til dette, sier Aasen og legger til at han opplevde liten støtte for sin argumentasjon fra administrasjonen da saken var oppe i formannskapet. 

- Vi har bedt administrasjonen se på saken på  nytt. Med de tallene vi ble presentert i formannskapet, er det ikke mulig å bygge hallen. Det er likevel ingen tvil om at jeg ønsker denne hallen på plass så sant vi kan få det til innenfor de økonomiske rammer som er skissert, sier ordfører Johnny Greibesland (Sp)

- Vi opplevde å få en noe annen sak i formannskapet enn vi hadde forventet. Det er ikke sikkert vi trenger å ta parkeringsplass og alt infrastrukturarbeid nå for å realisere en hall. Vi har gitt et tydelig signal til administrasjonen om at vi ønsker en ny sak i august, sier varaordfører Jan Erik Tønnesland (Ap) (bildet) til N247. 

Han legger til at det også må sees på hva idrettslaget kan bidra med av frivillig innsats og håper sterkt at hallen på Hortemo kan bli en realitet nå.

- Det må sees på hva som eventuelt kan nedskaleres, sier Tønnesland som ikke tror det vil komme mer penger fra politikerne enn det som allerede er foreslått.  


- Det er blitt et flott anlegg her og det skjer mye her, men hallen er viktig for helheten, sier Kristin Schau Nygård, sammen med trener Ole Kristian Skomedal og styremedlem i GIL, Nils Mange Håkegård (t.h.). (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no