Kostnader til bygging av hall på Hortemo avviker vesentlig fra de opprinnelige budsjettforutsetningene. Rådmannen i Songdalen anbefaler derfor at bygging av hall utsettes. (Foto: GIL/Hallsystemer AS)

Hortemo idrettsanlegg: - Vil utsette bygging av hall

  Jon Aamodt
  31. mai 2019
  12:34
Kommunestyret i Songdalen har tidligere gått inn for å bruke inntil 20 millioner kroner til en ny kaldhall ved idrettsanleggene på Hortemo i Songdalen. Nå foreslår rådmannen at bygging av hall utsettes og vurderes på nytt i forbindelse med budsjettprosessen for perioden 2020-2023.

Rådmannens begrunnelse for å utsette byggingen er at nye tall viser at en kaldhall vil ha en betydelig større kostnad enn de 20 millionene som kommunestyret har tatt høyde for i inneværende planperiode. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Uheldig å gjøre hastebeslutninger
- Det er uheldig å gjøre hastebeslutninger på et slikt prosjekt, som også ser ut til å bli betydelig dyrere enn opprinnelig forutsatt, skriver rådmannen i saksfremlegget som formannskapet skal behandle 5. juni.

I tillegg til kostnader knyttet til bygging av selve hallen, er det beregnet at det vil påløpe infrastrukturkostnader på til sammen nær seks millioner kroner. En hall som er dimensjonert for å kunne få spillemidler, vil etter de foreløpige beregningene ligge i størrelsesorden 30 millioner kroner. 

Etter en samlet vurdering konkluderer derfor rådmannen med at kostnader til bygging av hall på Hortemo avviker vesentlig fra de opprinnelige budsjettforutsetningene. På dette grunnlag blir det derfor foreslått at prosjektet utsettes og vurderes på nytt i forbindelse med budsjettprosess for perioden 2020-2023. 

Kommunestyret avgjør
Formannskapet skal ta stilling til utredningen i sitt møte 5. juni før kommunestyret får saken til avgjørelse 19. juni i år. 

Kommunestyret i Songdalen må 19. juni ta stilling til om ny kaldhall på Hortemo skal utsettes til et senere tidspunkt grunnet høyere kostnader enn tidligere antatt. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no