Vedderheia mandag ettermiddag. Bussen prøver å snu midt i veien. Video: Vedderheia-beboer.

Boreal: - Beklager på det sterkeste

  Nicolai Prebensen
  07. juni 2019
  20:19
Etter at N247 i tiden fram til februar 2019 omtalte flere uheldige episoder med busser fra operatøren Boreal, uttalte selskapets regionleder, Harald Vålandsmyr, at med de tiltakene selskapet da iverksatte, samt fortsatt tett dialog med AKT og veiholder, følte selskapet seg sikre på å løse utfordringene i Søgne-området.

Det har vært få eller ingen henvendelser fra N247s lesere og busspassasjerer etter dette, men sist uke hadde vi tre nye hendelser hvor Boreals busser igjen var «på ville veier». I tillegg til to hendelser omtalt 3. juni, har N247 mottatt video av en buss på vei mot rundkjøringen innerst i Vedderheia (se videovinduet øverst i denne artikkelen).  I stedet for å kjøre frem til rundkjøringen, snur denne bussen midt på den lange sletta på vei innover i området. 

Hva skjedde med de gode forsettene?
Da lurer vi på om de gode forsettene fra februar er gått i glemmeboken, eller hva som er forklaringen på at dette skjer igjen. Til alt hell har det så langt vi kjenner til ikke vært alvorlige  personskader i noen av de episodene vi er kjent med, men  noen av tilfellene er av en slik karakter at det ligger et potensial for alvorlige konsekvenser for passasjerer og medtrafikanter. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

N247 har bedt Boreal om en generell tilbakemelding på hvorfor slike situasjoner oppstår og hva AKT/Boreal gjør for å unngå hendelser av denne typen i fremtiden. Vi har spurt ledelsen om det er økonomiske motiv som ligger til grunn for manglende opplæring i å betjene store kjøretøy og manglende informasjon til sjåfører om ruter og trasévalg. 

Påvirkning av omdømme
Stadige uheldige episoder med kollektive transportmidler kan neppe være bra for tjenestens omdømme og kan i verste fall føre til at reisende velger andre fremkomstmidler. På denne bakgrunn har vi også spurt om hva operatøren gjør for å ivareta tjenestens omdømme i forhold til både passasjerer og andre trafikanter og publikums generelle oppfatning av virksomheten. 

Angående bussen som vises i videoen i denne artikkelen har vi spurt konkret hva som ligger til grunn for at en buss kan snu midt i veien like før endestasjonen hvor det er en etablert rundkjøring for å snu de store kjøretøyene.

Boreal svarer:
I en epost til N247 skriver regionleder Harald Vålandsmyr:

- Boreal har dyktige og engasjerte sjåfører som hver dag står på for å gi våre passasjerer en positiv reiseopplevelse. Vi har iverksatt en mer spesifikk opplæring  og oppfølging av hver enkelt sjåfør som kjører lokalt i Søgne, og vi har også fått på plass en egen instruktør for dette området. Dette er tiltak vi har sett har hatt god effekt i et utfordrende ruteområde.

- Hendelsene i området den siste tiden beklager vi på det sterkeste. De angjeldende sjåførene er blitt fulgt opp med intern samtale og vil også følges opp av instruktør  ute i rute for å unngå lignende hendelser i framtiden.

Regionlederen sider videre at fra høsten 2019 vil kjøring i Søgne bli konsentrert på færre sjåfører, noe som vil gi større forutsigbarhet både for våre medarbeidere og kunder. 

- Vi kommer til å fortsette å jobbe kontinuerlig for at alle våre passasjerer skal ha et godt og forutsigbart tilbud, avslutter regionlederen. 

- Følger fortsatt med
- Vi har sett at Boreal har rettet opp i forhold tidligere og ser at det er mindre problemer nå. Vi forutsetter at de fortsatt tar tak og følger med, og vi har all grunn til å tro at Boreal tar forholdene på alvor, sier administrerende direktør i AKT, Siv Wiken i en kommentar til N247 fredag ettermiddag.


Rutebusser som snur på uegnede plasser kan skape farlige situasjoner for passasjerer og medtrafikanter. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no