I november sperret en rutebuss Langenesveien etter at den kjørte forbi snuplassen og prøvde å snu ved en parkeringsplass lenger øst på fylkesveien. (Foto: Jon Aamodt)

- Leit for kunder og leit for oss

  Jon Aamodt
  21. feb 2019
  23:10
Igjen har lesere henvendt seg til N247 i forbindelse med at en rutebuss til Vedderheia mandag morgen aldri dukket opp på holdeplassen der flere passasjerer ventet på transport. 

- Dette er leit for kundene og leit for oss. Fra AKT har vi stort fokus på forholdene og tett dialog med Boreal som nå lover å sette inn virkemidler for å bedre situasjonen, sier administrerende direktør i AKT, Siv Wiken til N247. 

AKT-direktøren forteller at selskapets ledelse tirsdag var i møte med representanter for Boreal og sier hun forventer tiltak fra operatøren for å unngå episoder som dette. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
En skolebuss havnet utenfor veibanen og måtte ha assistanse etter at den forsøkte å snu i Trysneskryset i september 2018. Dette er ett av flere uheldige tilfeller med rutebusser i Søgne i løpet av kort tid. (Arkivfoto: Jon Aamodt). 
  
- Spesifikk opplæring og oppfølging
- Boreal erkjenner at det har vært spesielle utfordringer tilknyttet trafikken i Søgne, og har satt i gang avbøtende tiltak. Vi har iverksatt en enda mer spesifikk opplæring og oppfølging av hver enkelt sjåfør som skal kjøre lokalt i Søgne, og vi har fått på plass en egen instruktør for dette området. Vi jobber også med å få faste sjåfører på rutene. Sikkerhetsanalyser gjennomføres av vårt Hovedverneombud sammen med trafikkledelsen, og her blir også snuplasser vurdert. Vi har et tett og godt samarbeid med både AKT og veiholder, og jobber nå for at utfordringene i området skal løses, sier regionleder i Boreal, Harald Vålandsmyr til N247. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Lokalruten til Vedderheia har i noen tilfeller uteblitt og regionlederen sier slike hendelser er beklagelig og skal selvsagt ikke skje. 

- Opplæring kunne vært bedre
- Slike hendelser følges opp mot den enkelte sjåfør. Sjåførene har fått grundig opplæring om ruter og traseer, men med bakgrunn i slike hendelser, må vi erkjenne at den kunne vært enda bedre. Derfor iverksetter vi nå de tiltakene vi gjør der målet er at vi skal unngå lignende i framtiden, fortsetter Vålandsmyr. 

Regionlederen sier videre at det er god tilgang på sjåfører og selskapet har ikke opplevd problemer med rekruttering. Han legger til at ledelsen i Boreal har fulgt situasjonen fortløpende, og gjør tilpasninger i egen driftsorganisasjon basert på de erfaringene som er gjort så langt. 

- Dessverre er Søgne overrepresentert i antall hendelser sammenlignet med det vi ellers opplever i vårt kontraktområde, og vi setter derfor inn ekstra ressurser her nå. Vi er opptatt av at alle våre passasjerer skal ha et godt og forutsigbart tilbud.


- Oppsatte turer skal kjøres
- Vi vil beklage på det sterkeste overfor kunder som har opplevd at forventet transport har uteblitt. Vi setter sikkerhet i høysetet i Boreal, og dersom vær- og føreforhold tilsier det, er vi nødt til å innstille. Imidlertid er vårt mål for Søgne som ellers at alle turer skal kjøres til oppsatt tid når det er praktisk mulig. Vi har ingen grunn til å behandle lokale ruter annerledes enn de øvrige rutene i området, og det gjøres heller ikke i vår organisasjon.

Vålandsmyr beklager videre tilfeller der sjåfører har kjørt direkte feil og sier at i situasjoner som da bussen som kom i feil retning i rundkjøringen på Hølleveien (se bildet), blir det opprettet personalsak. 

Med henvisning til medieomtalen av enkeltsaker i Søgne, sier regionlederen at de nevnte tilfellene er blitt fulgt opp fortløpende, og en del av disse har resultert i personalsaker som følges opp etter bedriftens rutiner. 

- Med de nevnte tiltakene vi nå gjør, samt fortsatt tett dialog med AKT og veiholder, føler vi oss sikre på å løse utfordringene i området, avslutter Boreals regionleder Sør. 

Det er leit for passasjerene og det er leit for oss når oppsatte rutebusser ikke dukker opp på holdeplassen, sier administrerende direktør i AKT Siv Wiken til N247. (Foto: Agder Kollektivtrafikk)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no