18. desember startet oppgraderingen av stiene opp til Linnåsen hvor mange frivillig deltok i frakten av trevirke til klopplegging av Linnåsløypa. Nå ønsker kommunen flere tiltak oppe på selve åsen. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Ønsker omdisponering av fondsmidler fra lysløype til gapahuker

  Nicolai Prebensen
  06. feb 2019
  20:10
I 2014 vedtok styret i Søgne og Greipstad Sparebank å bevilge 400.000 kroner fra lokalbankfondet til en sentrumsnær lysløype i Søgne. I ettertid har andre prosjekter vært diskutert, uten av noe konkret er kommet til realisering. Midlene står fremdeles til disposisjon i gavefondet til banken.

Tilbudet fra banken står fremdeles ubenyttet, og i et brev fra administrerende banksjef Vidar Skaaland datert den 2. januar ber styret i banken om en snarlig tilbakemelding på status i arbeidet.

Tidsfrist
I brevet skriver Skaaland blant annet at i lys av diverse utsettelser i sakens anledning, og at ingen prosjekter er realisert minnes det om tidsfristen for utbetaling av tilsagnet. 

- Dersom det ikke er vist til en konkret fremdrift som gir grunnlag for utbetaling av midlene i 2019, vil tilsagnet falle bort med virkning fra 1.1.2020, skriver han.

Formannskapet skal behandle denne saken i møtet den 13. februar og i saksfremlegget skriver saksbehandler at administrasjonen ikke har kapasitet til å få bygget lysløype innen 2019 og ønsker derfor å bruke midlene til prosjekter som er mulig å gjennomføre innen årets utgang.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

I saksfremlegget skrives det videre at kommunestyret bevilget tre millioner kroner i 2018 til vedlikehold, opprusting og nyetablering av turstier og turveier i Søgne. 


Linnåsen-prosjektet fremheves av saksbehandleren og i saksfremlegget skriver han at administrasjonen har tro på at et par gapahuker på Linnåsen vil bli godt mottatt av folket.

"Administrasjonen har tro på at et par gapahuker på Linnåsen vil bli godt mottatt av turfolket. Utsikten fra Linnåsen er formidabel og innbyr til en velfortjent rast etter å ha nådd toppen. Et par gapahuker, kanskje i kombinasjon med en skikkelig bålplass, vil gjøre Linnåsen enda mer attraktiv som turmål og rasteplass.

Administrasjonen har begynt å se på forskjellige løsninger fra ulike tilbydere og ser muligheter for å kombinere hensyn til naturtilpassing, utsikt og ly ved etablering av et par gapahuker på Linnåsen".

Rådmannens forslag til vedtak i formannskapsmøtet er at administrasjonen gis fullmakt til å gå i dialog med Søgne og Greipstad Sparebank med tanke på å benytte de bevilgede lokalbankfondsmidlene til Linnåsen-prosjektet.

- Åpent sinn
- Styret i banken vil gjerne ha denne saken ut av verden for vi snart blir en ny kommune og har derfor sendt dette brevet til administrasjonen i Søgne kommune. Jeg kan ikke forskuttere hva styret kommer frem til når vi får en henvendelse fra kommunen, men jeg kan i alle fall si at banken har et åpent sinn, sier administrerende banksjef Vidar Skaaland i en kommentar til N247.
Sist oppdatert 06.02.2019 klokken 21:31 av Jon Aamodt

- Linnåsløypa og omkringliggende løypenett i området er utvilsomt et av kommunens mest brukte friluftsområder. Hver år er det flere tusen på Linnåsen. Rekorden er rundt 6.000 signaturer i gjesteboka på ett år, skriver rådmannen i saksfremlegget til formannskapet. (Foto: Kart: Søgne kommune)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no