Arbeidsgruppen som har jobbet med plasseringen av Søgne bygdemuseum har gått inn for å plassere museet i Eplehagen på Søgne gamle prestegård. (Foto: Nicolai Prebensen)

Vil ha bygdemuseet til Eplehagen

  Nicolai Prebensen
  20. aug. 2018
  15:05
En arbeidsgruppe bestående av en arkitektgruppe, Historielaget i Søgne, Vest-Agder Museet, eiendomsavdelingen i Søgne kommune, Fylkeskonservatoren, og Multiconsult gikk like før sommerferien inn for å søke Søgne kommune om dispensasjon til å flytte Søgne Bygdemuseum til Eplehagen på Søgne gamle prestegård.

Plasseringen trenger dispensasjon på grunn av blant annet nærhet til Søgneelva, og før saken skal behandles i byggesaksavdelingen i kommunen skal nabovarsler sendes til gjenboere og fylket.


Både enhetsleder for kultur, Marianne Laukvik og Kenneth Harbak i eiendomsavdelingen i kommunen bekrefter overfor N247 mandag at arbeidsgruppa har gått inn for dette alternativet.

- Arkitektkontoret har fått i oppdrag å sende ut nabovarslene. Når disse er svart på skal saken til byggesaksavdelingen her i Søgne og behandles der. Plasseringen er på kommunal grunn og dermed slipper vi å søke fylket om tomt. Også historielaget er sterkt involvert i saken og jeg har på sett og vis snakket deres sak i denne prosessen. Jeg har et bestemt inntrykk av at de ser seg fornøyd med denne plasseringen, sier Kenneth Harbak i en kommentar til N247.

Vedtok flytting
Det var i 2016 at kommunestyret i Søgne vedtok å flytte bygdemuseet fra Lunde til Søgne gamle prestegård. Prosjektet hadde dengang et kostnadsestimat på 2,5 millioner kroner, inkludert grunnarbeider.

I november 2017, under fylkeskonservatorens arbeid med å ta boreprøver av byggets treverk, sa enhetsleder for kultur, Marianne Laukvik til N247 at slik bygget står nå er faktisk tilstanden bedre enn forventet. 

- Dette arbeidet skal være ferdig før jul og når vi finner en ønsket plass til bygningen vil prosessen forseres, sa Laukvik.

Sommeren 2018
- Når tomt er avklart vil vi med bakgrunn i tilstandsrapporten sende ut anbudsdokumenter. Når telen er ute av jorda vil arbeidet med flyttingen igangsettes. Intensjonen er å ha alt på plass innen sommeren 2018, sa kommunalsjef Jon Wergeland i Søgne kommune dengang.
Sist oppdatert 20.08.2018 klokken 15:11 av Nicolai Prebensen

Det nærmer seg en endelig avklaring om hvor Søgne bygdemuseum skal plasseres. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no