Plan- og miljøutvalget i Søgne har enstemmig valgt å frafalle rekkefølgekravet og bygging av gang- og sykkelvei til Søgnetunet i forbindelse med at det skal etableres nye praksisarealer ved skolen. (Foto: N247/Kart: Søgne kommune)

Frafaller krav om gang- og sykkelvei

  Jon Aamodt
  13. juni 2018
  09:39
Plan- og miljøutvalget i Søgne sluttbehandlet onsdag detaljreguleringsplan for praksisarealer ved Søgne videregående skole. Fra tidligere  har det ligget et rekkefølgekrav om etablering av ny gang- og sykkelvei før det kan bygges nytt ved skolen.


Fylkeskommunen har gitt uttrykk for at den planlagt utbyggingen kan bli stoppet dersom dette rekkefølgekravet opprettholdes. Før dagens møte var det klart at FrP ville arbeide for at utvalget enstemmig skulle gå inn for å droppe kravet for å sikre at det planlagte arbeidet ved skolen blir gjennomført.


Allerede før saken kom til behandling foreslo Arbeiderpartiets Knut Henriksen at bygging av den aktuelle gang- og sykkelveien tas inn i kommunens trafikksikkerhetsplan. Forslaget ble fremmet ut fra at han forventet at rekkefølgekravet ville bli frafalt. 

Enstemmig
Da saken kom til behandling, fremmet Bernt L. Daland som tidligere signalisert et forslag om å frafalle kravet. Samtidig fremmet han forslag om at det skal arbeides for å få midler til å bygge gang- og sykkelveien og  gjennomføre trafikksikkerhetstiltak via andre kanaler. 

Daland sa videre at han har forståelse for at noen kan finne det underlig at fylkeskommunen som ellers er opptatt av at tiltak av denne typen skal gjennomføres, ikke selv vil følge opp dette.

Etter en kort debatt ble FrPs forslag enstemmig vedtatt. 

Det var et enstemmig plan- og miljøutvalg som onsdag gikk inn for å frafalle rekkefølgekravet om gang- og sykkelvei til Søgnetunet. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no