Med eller uten gang- og sykkelvei. Det er spørmålet plan- og miljøutvalget må ta stilling til onsdag 13. juni. (Foto: N247/Kart: Søgne kommune)

Fremmer alternative forslag med og uten gang- og sykkelvei

  Jon Aamodt
  06. juni 2018
  16:26
Plan- og miljøutvalget i Søgne kommune skal onsdag 13. juni ferdigbehandle reguleringplan for praksisarealer ved Søgne videregående skole. Det har tidligere vært tatt inn et rekkefølgekrav om fullføring av gang- og sykkelvei fra Søgnetunet fram til eksisterende gang- og sykkelvei på Stausland. 

Fylkeskommunen og selskapet WSP som er involvert i planarbeidet for skole har i sitt høringssvar gitt uttykk for at opprettholdelse av dette rekkefølgekravet kan føre til full stopp i planene for Søgnetunet. 


Når administrasjonen nå legger saken fram for politisk sluttbehandling, gjøres dette med to alternative forslag. Alternativ en er det samme som har vært på høring og i dette alternativet opprettholdes kravet til gang- og sykkelvei.

Fjerner rekkefølgekrav
I sitt alternative forslag har administrasjonen fjernet rekkefølgekravet om gang- og sykkelvei selv om man i saksutredningen skriver at kravet bør opprettholdes. 

Fylkesmannen har også i sin kommentar pekt på det positive i at kommunen har gitt et rekkefølgekrav som sikrer etablert gang- og sykkelvei, mens fylkeskommunen som skoleeier sier at selv om det kan være ønskelig med gang- og sykkelvei, tilsier ikke denne utbyggingen at det bør stilles som et krav. 

- Vi vil gå inn for alternativ to, uten rekkefølgekravet, og vil arbeide for å få et enstemmig utvalg til å støtte dette, sier Bernt L. Daland (FrP) som selv sitter i plan- og miljøutvalget.

Vil arbeide for alternativ finansiering
Samtidig sier han at partiet vil jobbe knallhardt for å få ATP-midler til å finansiere gang- og sykkelveien og bedre belysning på den aktuelle strekningen.  Han sier videre at grunnen til at de vil fravike rekkefølgekravet i denne omgang er at planene ikke genererer mer trafikk til Søgnetunet og i tillegg vil kulturskolen bli flyttet til Tangvall når det nye skolesenteret der står ferdig. 

Avslutningsvis sier Daland at han finner det uheldig at et konsulentfirma (WSP, red.anm.) i realiteten truer med å stoppe prosjektet dersom rekkefølgekravet opprettholdes. 

- Uansett realiteten i dette, er det uheldig at slike uttalelser fremmes uten politisk forankring, sier Daland til N247 onsdag ettermiddag
Sist oppdatert 06.06.2018 klokken 17:37 av Jon Aamodt

Plan- og miljøutvalget i Søgne kommune skal ta stilling til om praksisarealer på Søgnetunet kan bygges uten rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

- Vi vil droppe rekkefølgekravet og arbeide for annen finansiering av gang- og sykkelvei, sier Bernt L. Daland (FrP). (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no