Kommunestyresalen i rådhuset på Tangvall onsdag.

Plan- og miljøutvalget live onsdag

  Nicolai Prebensen
  13. juni 2018
  08:38
Onsdag morgen klokken 09.00 starter juni-utgaven av plan- og miljøutvalget i Søgne kommune. Av saker som skal behandles er blant annet rekkefølgekravet om gang- og sykkelvei fra Stauslandsveien til arealene på Søgne videregående skole. Vest-Agder fylkeskommune har advart mot kravet og vil sette prosjektet med utbygging av skole på vent inntil videre.

Møtet ser du i sanntid via kommunens webstreamingstjeneste her på N247.

Saker til behandling:
 • PS 132/18 Godkjenning av protokoll fra møte 23.05.2018
 • PS 133/18 Referatsaker 13.06.2018
 • RS 9/18 Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2018-2020
 • PS 134/18 Journalførte delegasjonssaker 16.05.18 - 05.06.18
 • PS 135/18 Vedtak av detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS - del av GB 1/1 - Plan ID 201708
 • PS 136/18 Søknad om endring av reguleringsplan for Skiftodden - felt BFF7 - Plan ID 201515
 • PS 137/18 Mindre endring - Områderegulering for Ausvigheia
 • PS 138/18 Kommuneplanens arealdel - Søgne
 • PS 139/18 Søknad om dispensasjon for riving av all eksisterende bebyggelse og gjenoppføring av fritidsbolig og anneks - GB 15/36 - Søvikneset 13
 • PS 140/18 Søknad om dispensasjon for deling av eiendom og oppføring av ny bolig - GB 17/163 - Stokkelandsåsen 53
 • PS 141/18 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig - GB 20/640 - Gamle Årosvei 49
 • PS 142/18 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for diverse tiltak - GB 18/431 - Linnebakken 9 A
 • PS 143/18 Søknad om dispensasjon for gjenoppføring av brannskadet sjøbod - GB 33/5 - Vigestranda
 • PS 144/18 Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av anneks - GB 20/616 - Hellesunds-Nettholmen 1
 • PS 145/18 Søknad om dispensasjon for etablering av utslippsledning til sjø - renseanlegg - GB 39/1 - Dvalås Syd
 • PS 146/18 Søknad om dispensasjon for oppføring av lagerbygg - GB 53/10 - Knibe 32
 • PS 147/18 Eventuelt 13.06.2018
Sist oppdatert 13.06.2018 klokken 12:37 av Nicolai Prebensen

Bernt Ludvig Daland (FrP) vil droppe rekkefølgekravet i forbindelse med utbyggingen av Søgne videregående skole. Han håper at utvalget går enstemmig inn for forslaget. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no