Hovedverneombud i Søgne kommune, Maigret Nilsen ber formannskapet følge opp meldinger om arbeidsmiljøet i kommunen. (Foto: Jon Aamodt)

Hovedverneombud ber formannskapet følge opp

  Jon Aamodt
  13. apr 2018
  17:07
Hovedverneombud i Søgne kommune, Maigret Nilsen ber nå formannskapet følge opp notater og e-poster som er sendt til gruppeledere, formannskapet og kommunestyret. 

I en henvendelse til formannskapet refererer hun til kommunestyrets beslutning om at rådmannen ikke skal følge opp de forhold som kommer frem i dokumenter som nå er offentliggjort. 

- Når flere ansatte og verneombud velger å si fra om deres opplevelse av et arbeidsmiljø, må dette taes på alvor. Vi skal ha et godt arbeidsmiljø for alle, skriver hovedverneombudet. 

- Det er på tide at vi vil hverandre vel og at vi alle har tillit til hverandre, fortsetter hun og minner om at alle har krav på et godt arbeidsmiljø og at dette krever at alle samarbeider for å få dette til. 

Nilsen stiller videre spørsmål ved hvilke holdninger og hvilken etikk ansatte og politikere har i sine respektive roller. Hun forventer at saken blir tatt opp i formannskapet og fulgt opp, men da N247 var i kontakt med henne onsdag ettermiddag ønsket hun ikke å gi kommentarer utover det som fremkommer i saksfremlegget. 

Frigitte dokumenter
Dokumentene og e-postene Nilsen henviser til er de samme som tidligere er omtalt og som da de først ble kjent, var unntatt offentlighet. 

Sekretariatet for kontrollutvalget i Søgne kommune har vurdert innholdet i dokumentene og konkluderte tidligere med at flere dokumenter som var unntatt offentlighet kunne gjøres tilgjengelige. Bakgrunnen er at det ikke er grunnlag for å unnta disse fra offentligheten.

En e-post fra Dag Morten Frantzen til ordfører Astrid Hilde den 12. februar og en tidslinje utarbeidet av Gustav Skretting 16. januar inneholder begge to noen opplysninger som er sladdet i den offentlige versjonen. Utover dette mener sekretariatet at det ikke er hjemmel for å unnta dokumentene fra offentliggjøring. 

Begrunner oppsigelse
Et brev fra Gustav Skretting som er adressert til gruppelederne i Søgne kommune er i store trekk en beskrivelse av hvordan arbeidsforholdene i kommunen har ført til at han nå velger å si opp sin stilling og pensjonere seg. Innholdet i notatet fra Skretting og en e-post fra Frantzen i det alt vesentlige samsvarende med det de to tidligere har fortalt til N247.


Godt samarbeid i arkivet
En arkivmedarbeider skriver i et notat til Frantzen og Skretting at arkivet i dag fungerer meget bra og de fire ansatte samarbeider godt og opplever god støtte fra sine ledere. 

- Arbeidsdagen er krevende, vi møter opp, står på og gjør en jobb så godt vi kan, men den kan bli uholdbar hvis enkelte politikere forsatt spiller på de strengene som det gjøres i dag, skriver hun. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Ønsker kun å snakke til et samlet kommunestyre
Verneombudet for administrasjonsavdelingen og tredje etasje på rådhuset skriver i et notat at forholdene nå er så uholdbare at hun vil belyse dette fra sitt ståsted. Hun skriver at hun er trygg på at Skretting og Frantzen har prøvd å lage en god arbeidsplass for alle og hun tror ingen kunne gjort jobben bedre. 

- Rettssaken er over, det ble ingen anke og nå skulle vi jobbe videre. Så får vi servert fra Stubstad i Fædrelandsvennen at «noen må gå», skriver hun.

Verneombudet refererer også til samarbeidsproblemene mellom ordfører og rådmann. I en e-post skriver ombudet at hun ikke ønsker at brevet blir en del av en politisk sak, men at hun er villig til å snakke til et samlet kommunestyre.

- Må jobbe videre
Formannskapsmedlem Jack Andersen (H) (bildet), skriver i en kommentar til verneombudet at han setter pris på tilbakemelding, men at den er trist og føyer seg inn i flere bekymrede telefoner og samtaler han har hatt. På bakgrunn av tilbakemeldinger han har fått er det hans klare inntrykk at rådmann og ledere har etterstrebet ro i avdelingen. 

- Vi må alle respektere rettssaken og den intensjonen kommunestyret gikk inn for ved å ikke anke, nemlig at vi skal jobbe videre, skriver Andersen og legger til at han med alle mener alle ansatte, administrasjon og politikere.

Tar ansattes opplevelser på alvor
- En ordfører har meget begrenset kontakt med ansatte, men man skal selvsagt ta på alvor den enkelte ansattes opplevelser. Dog dreier dette seg om generell kritikk og i mindre grad konkrete hendelser. Jeg har foreslått en uavhengig granskning, men dette ville ikke formannskapet ha i forrige møte. Kommunestyret ville heller ikke gå videre med dokumentene, sier ordfører Astrid Hilde (bildet til høyre), i en kommentar til saken. 

Fvn.no omtaler saken fredag og ordfører Astrid Hilde sier til avisen at å la rådmannen ha kontroll på en eventuell gransking av henne, er feil.

– Det er en umulighet etter loven, fordi ordfører er en av arbeidsgiverne til rådmannen, sier Hilde.

Saken er satt opp som referatsak når formannskapet møtes 18. april.

Formannskapet i Søgne møtes 18. april og må da ta stilling til hvordan de vil følge opp henvendelsen fra kommunens hovedverneombud. (Foto: Jon Aamodt, arkiv.)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no