Bernt Daland (FrP) spør ordføreren om strømforsyningssikkerhet etter at Kjell Svenning (bildet) har skrevet brev til Agder Energi og Søgne kommune. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)

Interpellasjon om strømbrudd

  Jon Aamodt
  12. feb 2018
  17:03
Kommunestyrerepresentant Bent Daland (FrP) har sendt en interpellasjon til ordfører Astrid Hilde. Han ber om at denne blir besvart i kommunestyremøtet torsdag 15. februar.  Interpellasjonen lyder som følger: 

Interpellasjon ifm med strømbrudd i Søgne.
Ordfører. Jeg viser til artikkel på N247.no den 29 januar 2017 med overskrift:  Provosert av nettleverandør  http://n247.no/?nyhet=6918

I artikkelen står det sitat: I rundt to døgn var vi helt uten strøm. Over en periode på 11 døgn har vi hatt en uholdbar strømsituasjon med stadige utfall. Strømmen har kommet og gått. Alt dette skyldes for dårlig rydding. Uten strøm virker heller ikke vannforsyningen. 

N247.no sin artikkel beskriver situasjonen til Kjell Svenning. Han uttaler her også, at når strøm og kommunikasjon blir lenge borte, kan dette gå ut over liv og helse, og at snøfall som vi har hatt nå ikke er unormalt.

Svenning henvendte seg pr mail 27 januar 2018 til AE-nett (hvor Søgne kommune er kopimottaker) Her skriver han blant annet følgende: I tillegg har fast-telefon, internett og mobildekning vært ute av drift. Ved en nød/krise-situasjon har vi dessverre vært uten kommunikasjon. 

Ordfører, strømforsyningen ble også brutt hos blant annet denne innbyggeren/skattebetaleren i går kveld den 11 februar 2018.  Heldigvis kom denne tilbake igjen i ettermiddag. Vi får håpe det varer, både her og hos våre andre innbyggere/skattebetalere.

AE-nett var i kommunestyret den 25 januar 2018 og informerte om strømbrudd, linjerydding og kost/nytteverdien ved forbygging av dette.  

Jeg har 2 spørsmål til ordfører: 
Vil ordfører gi en utfyllende beskrivelse, for hva slags ansvar vi som kommune har for våre innbyggere som blir rammet av strømbrudd, og som mister vannforsyningen og den digitale dialogen med omverdenen ? 

Vil ordfører i løpet av våren 2018, sørge for at kommunestyret får en politisk sak til behandling, hvor Søgne som eierkommune av Agder Energi, vurdere å stille strengere krav til linjerydding i vår kommune ? Dette for å ivareta våre innbyggere/skattebetaleres liv/helse, ve og vel.

Søgne 12.02.2018 Bernt Daland Søgne FrP

Det er FrPs Bernt Daland som ber ordføreren svar på spørsmål om strøm og bortfall av leveranser. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no