Fylkesutdanningssjef Arly Hauge i kommunestyresalen på Tangvall torsdag kveld. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Kan bli vanskelig å starte uten oss

  Nicolai Prebensen
  23. nov. 2017
  19:48
- Det ser vanskelig ut å bygge en ungdomsskole på Tangvall uten at den videregående skolen bygges samtidig.

Det sa fylkesutdanningssjef og leder av plan- og byggekomteen i Vest-Agder fylkeskommune under kommunestyremøtet i Søgne torsdag kveld. Hauge var invitert til møtet for å forklare hvorfor fylkesrådmannen ville utsette ferdigstillelsen av ny videregående skole fra 2022 til 2024.


Hauge forklarte at utsettelsesforslaget var basert på to forhold, elevgrunnlaget og økonomi.

- Elevgrunnlaget for ny videregående skole er ikke tilstede før i 2024, da må skolen stå klar og det kommer den også til å gjøre, sa Hauge.

- Stigende gjeldsgrad
- Når det gjelder økonomi har fylkeskommunen en stigende gjeldsgrad og det har fylkesrådmannen advart mot. En økende gjeldsgrad vil gå ut over driften av fylkeskommunen og må reduseres, fortsatte fylkesutdanningssjefen.

Ny ungdomsskole på Tangvall skal bygges sammen med ny videregående skole og de to skolene skal ha mange fellesarealer. Flere politikere stilte spørsmål om hvilke konsekvenser dette ville få for ny ungdomsskole og om det var mulig å bygge denne uten at den viderekommende skolen ble bygget samtidig.


- Slik jeg ser det er det vanskelig å bygge en ungdomsskole uten at den videregående skolen bygges samtidig. Nå er saken til politisk behandling og plan- og byggekomiteen må ta stilling til problemene med byggingen av ungdomsskolen dersom fylkesrådmannens forslag om utsettelse får flertall, sa Hauge.


Ordfører Astrid Hilde (Ap) ba fylkesutdanningssjefen redegjøre for hvordan skolen på Søgnetunet skal kunne ta vare på de funksjonene som i romprogrammet er lagt til Tangvall.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Slik kan det nye skolesenteret på Tangvall bli. (Skisse fra Vest-Agder fylkeskommune).

Tomrom
- Uansett om skolen bygges ferdig til 2022 eller 2024 vil det være et tomrom på tre eller fem år. Skolen på Søgnetunet skal stå ferdig i 2019 og frem til ny skole står klar, må de lokalene som står der i dag benyttes, sa han.

Christian Eikeland (FrP) ville vite om fylkeskommunen hadde regnet på hva en utsettelse ville koste.

- Økte byggekostnader
- Har dere regnet på prisøkninger, og det faktum at det er svært mange store byggeprosjekter i Agder i årene som kommer. Det kan bety at pris på anleggsarbeid kan øke betydelig når etterspørselen etter fagarbeidere øker.

- Dette må plan- og byggekomiteen se på etter at fylkestinget har gjort sitt vedtak i desember, sa han.


- Har fylkeskommunen vurdert å starte byggingen samtidig med ungdomsskolen hvis Søgne kommune forskutterer byggingen de to årene, spurte Venstres representant, Arild Berge.

- Det kan jeg ikke svare på, avsluttet fylkesutdanningssjef Arly Hauge.
Sist oppdatert 23.11.2017 klokken 19:49 av Nicolai Prebensen

"Rygg mot rygg". Slik er planene for bygging av to nye skoler på Tangvall. Begge skulle opprinnelig ferdigstilles i 2022, men fylkesrådmann Tine Sundtoft har nå foreslått å utsette nye Søgne videregående skole til 2024. (Foto: Vest-Agder fylkeskommune.)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no