Fagleder Stainar Sunde ser frem til å møte hummerfiskerne til et dialogmøte om et mulig hummerreservat i Søgne-skjærgården. (Foto: Nicolai Prebensen)

Inviterer til hummermøte dagen tomlene tvinnes

  Nicolai Prebensen
  09. sept. 2016
  17:31
Lørdag 1. oktober går hummerteinene igjen i sjøen i Søgne-skjærgården og festen på «øyane» er i gang.

Kalenderen viser at teinene ikke kan trekkes neste dag på grunn av helligdagsfreden og kjenner vi hummerfiskerne rett, blir ventetiden til første trekk lang.

Derfor inviterer N247 samtlige hummerfiskere til et møte med fagleder Steinar Sunde på skolehuset på Borøya 2. oktober klokken 16.00.

Bakgrunnen for møtet er at et enstemmig formannskap i Søgne 10. juni i fjor ga Sunde i oppdrag å sette i gang en prosess med mål om å finne mulige fredningsområder for hummer.

Vil utrede fredningsområder for hummer (Hummerkongen snakker om forslaget)

Faglederen har jobbet med prosjektet i ett år og er kommet videre. Om kort tid skal han også besøke Havforskningsinstituttet i Flødevigen som har god kjennskap til slike «hummerparker».

Løsning
- Området trenger ikke være det beste fiskestedet, og størrelsen på et slikt fredningsområde er avhengig av mange forhold. I tillegg er dette en vanskelig sak da mange fiskere opplever steder de fisker som «sine». Vi håper å finne frem til en løsning som er god for alle parter, sier Sunde til N247.

- Jeg har et inntrykk av fiskerne og meg er på samme side i denne saken og jeg ser frem til et konstruktivt og hyggelig møte med «hummerfolket» den søndagen, sier han.

Positive resultater
Bakgrunn for bestillingen fra formannskapet er at det i 2006 ble opprettet fire fredningsområder for hummer. To i Oslofjorden og to i Aust-Agder. Hensikten var å se hvilken effekt fredningen hadde for bestanden av hummer og områdene ble fulgt opp av Havforskningsinstituttet.

Erfaringen var så positive for den lokale hummerbestanden at Fiskeridirektoratet ønsket at kystkommunene oppretter egne hummerreservater.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Ikke alltid at været er på hummerfiskernes side. Thomas Dønnestad på vei ut til «feltet» sist høst. (Foto: Nicolai Prebensen).

I saksutredningen skriver faglederen:
I hele etterkrigstiden fram til 1960-tallet var Norge blant de land i Nord-Europa med de største fangstene av hummer. I dag er hummerbestanden langs Norges kyst på et historisk lavt nivå og har siden 2006 hatt status som «nær truet» i Norsk rødliste for arter. Hummerfangstene i Norge ligger i dag på mellom 30 og 60 tonn, mot mellom 600 og 1000 tonn i etterkrigsårene. I Søgne står hummerfisket sterkt og har lange tradisjoner. Historiker Bjarne Sørensen refererer i sine arbeider til enorme mengder hummer som ble eksportert fra Ny-Hellesund helt tilbake til 1700-tallet. I perioden 1861-1865 ble det eksporter ca. 150 000 hummer fra Ny-Hellesund.

Årsaken til den markante nedgangen i hummerbestanden skyldes i hovedsak overfiske i følge Havforskningsinstituttet. Det er i de senere år innført en rekke innskjerpinger i regelverket for hummerfisket nettopp for å begrense uttaket, men uten å innføre totalfredning. Resultatene fra 8-9 år med hummerreservater er svært oppløftende og viser at fravær av fiske i løpet av få år gir markante resultater. I perioden 2006-2010 var det økning i fangstrate på hummer på hele 245 % i et av reservatene. I tillegg økte gjennomsnittsstørrelsen med 13 %. Størrelsen har stor betydning fordi eggproduksjonen øker eksponentielt. Mer og større hummer i et fredningsområde vil medføre positive effekter for områdene utenfor i form av utvandring.

På bakgrunn av de dokumenterte effektene fra fredningsområdene, samt oppfordringen fra Fiskeridirektoratet, vil Søgne kommune arbeide for opprettelse av fredningsområde for hummer i kommunen.

Avgjøres i Fiskeridepartementet
Steinar Sunde skriver videre at når prosessen ender opp i et konkret forslag om fredningsområde for hummer må politikerne vedta forslaget før det utarbeides en forskrift som vedtas i Fiskeridepartementet.

Det utarbeides nå et forslag om et fredningsområde for hummer i Søgne-skjærgården. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no