AF NCC/Repstad Anlegg ANS krever 200 millioner kroner av Vest-Agder fylkeskommune i sluttoppgjøret etter byggingen av "Nye Vågsbygdvei". (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Krever 200 millioner i sluttoppgjør

  Nicolai Prebensen
  24. feb 2015
  11.20
- Ja det stemmer, sier fylkesordfører Terje Damman til N247 tirsdag formiddag.

- Vi mottok en forliksklage fra AF NCC-Repstad Anlegg ANS mandag morgen. Klagen er på kr. 199 393 140 kroner eksklusive moms og dreier seg om sluttoppgjøret etter arbeidene som er utført på den nye Vågsbygdveien. Jeg kan ikke si så mye om saken nå da det er et grundig dokument som er innlevert og det er en betydelig skannerjobb som må gjøres før saken er journalført, fortsetter Damman.

Tilleggsarbeider
- Såvidt jeg skjønner nå skal forliksklagen dreie seg om tilleggsarbeider, mengdeberegninger og kontraktsforståelser. Vi skal ha et møte her i løpet av formiddagen og jeg får heller komme tilbake til saken når jeg har fått lest og gjennomgått dokumentene, sier han.

Den 26. juni 2014 ble den nye Vågsbygdveien formelt åpnet og Søgneentrepenøren Repstad Anlegg har utført en vesentlig del av arbeidet i samarbeid med NCC Constructions. Selskapene dannet et eget AF (arbeidsfelleskap) og partene har siden åpningen sist sommer vært uenige om sluttoppgjøret for prosjektet. Budsjettrammen for den nye Vågsbygdveien var på 1,3 milliarder kroner.

Uoppgjorte fakturaer
Etter hva N247 kjenner til skal uenigheten gjelde uoppgjorte fakturaer på utført kontraktsarbeid. Saken skal også dreie seg om uoppgjorte krav på tilleggsarbeider og merkostnader som følge av forsinkelser i prosjektet. Videre gjelder kravene lønns- og prisstigning samt vederlagsjusteringer for endringsarbeider ut over den kontraktsfestede grensen på 15%

N247 var tidlig tirsdag morgen i kontakt med administrerende direktør Mona Mortensen i Repstad Anlegg AS. Hun var da på vei inn til møte med Statens vegvesen og hadde ikke tid til å kommentere saken i særlig grad.

- Det stemmer at arbeidsfellesskapet har sendt inn en forliksklage til forliksrådet i Kristiansand, men jeg har ikke tid til å kommentere dette nå. Du får ringe tilbake senere, sa hun.
Sist oppdatert 24.02.2015 klokken 15.15 av Nicolai Prebensen

Fylkesordfører Terje Damman bekrefter overfor N247 at fylkeskommunen har mottatt en forliksklage fra arbeidsfellesskapet NCC/Repstad Anlegg AS. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Administrerende direktør Mona Mortensen i Repstad Anlegg AS. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no