- Tiden har ikke kommet for å rive ned. Bystyregruppa er enstemmig på at vi ønsker å avslutte nå uten folkeavstemning og uten konsekvensutredning, oppsummerte gruppeleder Kenneth Mørk i medlemsmøtet onsdag kveld. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

- Ikke tiden for å rive ned

  Jon Aamodt, Nicolai Prebensen
  24. nov. 2021
  21:13
Vil bystyret i Kristiansand allerede 1. desember parkere debatten om en oppsplitting av storkommunen, eller skal det først utredes konsekvenser ved igjen å gå tilbake til to eller tre separate kommuner?

Partier som Venstre og Høyre har allerede tatt et standpunkt for å legge ballen død en gang for alle for å kunne gi full gass i den etablerte storkommunen. MDG og TVP har i noen grad inntatt samme standpunkt. 

Onsdag kveld var det medlemsmøtet i Arbeiderpartiets lokalavdeling som var samlet for å komme frem til hva partiet skal mene når saken kommer til behandling i bystyret 1. desember etter at denne avgjørelsen har blitt utsatt i to uker. I det seneste bystyremøtet fikk kommunedirektøren fullmakt til å starte forberedelser til utredning, men endelig avgjørelse om å engasjere et eksternt selskap for å se på konsekvenser ved oppsplitting ble utsatt til bystyrets møte 1. desember. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Ordfører Jan Oddvar Skisland var først tydelig på at det må være bystyret som skal ta stilling til om det skal sendes søknad om oppsplitting av kommunen, før han antydet at en ekstern utredning av konsekvenser kunne være nødvendig. Han aktualiserte også spørsmålet om å høre innbyggernes mening på nytt, men partiet har frem til i dag hatt en uavklart situasjon om hva de skal mene om dette spørsmålet. Bystyregruppa har anbefalt medlemsmøtet å være med på at prosessen stoppes nå, uten nærmere utredning og uten ytterligere innbyggerinvolvering. 

Enstemmig innstilling
- Tiden har ikke kommet for å rive ned. Bystyregruppa er enstemmig på at vi ønsker å avslutte nå uten folkeavstemning og uten konsekvensutredning, oppsummerte gruppeleder Kenneth Mørk da han orienterte medlemsmøtet om prosessen frem til dagens møte som ble direktesent på fvn.no

Da hadde han først fortalt om krevende uker for å få prosessen på riktig spor, om møtevirksomhet med et departement som ikke gir klare svar på hvilke kostnader staten dekker, og et fagmiljø blant kommunens ansatte som uttrykker stor bekymring. 

Flere sentrale partimedlemmer støttet unisont opp om bystyregruppas anbefaling. 

Bjørn Egeli la vekt på at en utredning i alle tilfeller vil bli stilt spørsmål ved av den gruppen som ikke er enige i konklusjonen og mente derfor denne ville ha liten verdi med tanke på å virke opplysende i forkant av en folkeavstemning. 

- Utredningen vil være basert på fakta, folkeavstemningen vil i større grad være basert på følelse, kommenterte Egeli. 

Ulike meninger
Første kritiske stemme kom fra tidligere kommunestyremedlem i Søgne, Jonas Holmen som fremmet forslag om at bystyret burde lytte til innbyggerne og gjennomføre en folkeavstemning. 

Vedtatt med stor flertall
Etter at debatten var over ble forslaget fra Holmen satt opp mot forslaget fra bystyregruppa. Holmens forslag fikk tre stemmer av de rundt 60 som i følge møteleder Helge Stapnes var til stede og bystyregruppas forslag er vedtatt med stort flertall. 

- Som forventet
- Dette var som forventet. Arbeiderpartiets medlemmer, med noen unntak, lytter ikke på folket. Vi har en strategi videre som er lagt for lenge siden. Dette er ingen bråstopp på prosessen, sier leder av Facebook-gruppen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake», Sigurd Berg Aasen (bildet) til N247 onsdag kveld.

Onsdag kveld skriver Senterpartiets Jack Andersen på samme Facebook-side følgende:

«Norges Finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum sa i kveld følgende:
Man kan frimodig gå ut og si at regjeringen vil dekke kostnadene i forbindelse med oppløsning av tvangssammenslåtte kommuner, i dette tilfellet Søgne og Songdalen.

Dette gjelder bl.a:
  • Konsekvensutredning
  • Folkeavstemning.
  • Nye kommunegrenser
  • Kostnader ved etablering av ny kommunestruktur ( i alle tre kommunene).
  • Øke tilskudd til småkommuner.
  • Det forutsettes at det i den grad det er naturlig og mulig at man kan samhandle løsninger som er bærekraftige og benytte allerede etablerte kommunikasjonsplattformer mellom de eventuelt nye kommunene.
  • For eksempel, IKT, lønn, helse omsorg, tjenester der samhandling er naturlig og bærekraftig.

Dette kan vi Senterpartiet frimodig kommuniser ut og si at dette har Norges finansminister lovet og kommunisert i media også lokalavisen tidligere i uken.

Jack Andersen (Sp)»
Sist oppdatert 24.11.2021 klokken 21:40 av Nicolai Prebensen

- Folkeavstemning vil i større grad være basert på følelse enn fakta, kommenterte Bjørn Egeli. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no