Finslandshallen har fått ordnet tak og ventilasjon, men fremdeles gjenstår legging av nytt dekke i hallen. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

- Hva skjer med sportsdekket på toppen av Kristiansand?

  Jon Aamodt
  21. okt. 2021
  17:11
Kommunestyret i Songdalen 10. desember 2014, rådmannen legger frem forslag til budsjett for kommende år. Blant tiltak rådmannen ønsker å prioritere er legging av nytt sportsdekke i Finslandshallen. 

Formannskapet i Kristiansand 20. oktober 2021, Ida Grødum (H) etterlyser status for oppfinansiering av sportsdekke i Finslandshallen, et spørsmål som også ble stilt til administrasjonen i mars 2021. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Lang dags ferd
Nå er det gode grunner til at legging av nytt dekke i hallen på toppen av Kristiansand har tatt tid. Etter at kommunestyret i tidligere Songdalen bevilget midlet til nytt sportsdekke i 2016 viste det seg at det var nødvendig å reparere taket på hallen. Utbedring av ventilasjonsanlegg var også påkrevd, og det er naturlig å bringe disse forhold i orden før nytt gulv legges. 

Ved behandling av 1. tertialrapport 2021 i Kristiansand kommune opplyste administrasjonen på spørsmål fra Grødum at taket i hallen nå var fikset. Finansiering av ventilasjon var ordnet, og denne ville bli byttet ut i løpet av kort tid. 

- Legging av nytt dekke vil ta rundt 10 uker da det trolig må legges ny betong under tregulvet. Dette må planlegges sammen med skole og idrettslag, og planlagt oppstart på arbeidet er neste år. Det vil komme tiltak til oppfinansiering i 2. tertial når vi ser hvordan ventilasjon har gått økonomisk, var svaret fra administrasjonen i mars 2021. 

Ønsker svar
Det kom ikke noe svar fra administrasjonen da formannskapet behandlet saken.

- Dette er en sak med lang historikk, og en sak som bør ferdigstilles snarest mulig. Innbyggerne ønsker svar, sier Grødum til N247.

Etter formannskapets møte onsdag hvor representanten ikke fikk de svar hun ønsket, har Grødum sendt brev til kommunedirektøren. Her ber hun om svar, før kommunestyrets møte neste uke, på status, prosess videre og hvilke tall som gjelder for at siste del i det tredelte prosjektet kan ferdigstilles, seks år etter at kommunestyret i Songdalen første gang bevilget midler til nytt dekke i Finslandshallen. 

Ida Grødum (H) er bystyrepolitiker i Kristiansand og tidligere lokalpolitiker i Songdalen kommune. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no