Skisse av ny kollektivterminal på Tangvall slik kommunestyret i Søgne vedtok planen i 2019. (Foto: Søgne kommune/Asplan viak)

- Må se en ny terminal i et større perspektiv

  Jon Aamodt
  17. nov. 2020
  17:23
Gjennom Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet) er det bevilget 15 millioner kroner til kollektivterminaler, herunder en ny terminal på Tangvall. Etter anbefaling fra rådmannen i Søgne og behandling i plan- og miljøutvalget 13. juni 2019, vedtok kommunestyret i Søgne senere i juni samme år det fremlagte forslaget til detaljregulering for en ny kollektivterminal på Tangvall. Denne flatereguleringen legger langt på vei rammene for utforming av en etterlengtet kollektivterminal i sentrum av en ekspansiv bydel. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

I april 2020 startet entreprenøren Murisør arbeidene med den store parkeringskjelleren som vil strekke seg fra det nye skolesenteret i vest, til den østlige nedkjøringen tett på den planlagte kollektivterminalen. I nærmiljøet har spørsmålet om kollektivterminalen vil bli realisert i forbindelse med det pågående gravearbeidet dukket opp, men avdelingsleder Dagfinn Fløystad i Agder fylkeskommune opplyser at det fremdeles vil ta tid før en kollektivterminal kan komme på plass. 

Er finansiert
- Det stemmer at en ny terminal er finansiert gjennom ATP-samarbeidet, og vår intensjon er å få en så god og driftssikker løsning som mulig på Tangvall til en lavest mulig kostnad. Vi ønsker å få mest mulig igjen for midlene som er til disposisjon, sier Fløystad til N247. 

Han legger imidlertid til at med den dynamikken og det høye aktivitetsnivået som er på Tangvall og omkringliggende arealer er det påkrevd å zoome litt ut og se knutepunktet som en del av et større bilde. 

Artikkelen fortsetter under bildet. 
Det er i dette området en ny kollektivterminal på Tangvall er planlagt. (Foto: Norkart/Søgne kommune).

- Med  ny E39 som gjør dagens hovedvei til en lokalvei, kan vi se for oss endringer i trafikkmønster og strømmen av kjøretøy. Arealet på Tangvall kan oppleves noe trangt, og vi må se hvilke muligheter som byr seg i totalbildet rundt Tangvall, sier Fløystad. 

Fylkeskommunen er også i dialog med Nye Veier knyttet opp mot park & ride ved det nye krysningspunktet som etableres på Monan. Det vil være naturlig å vurdere hvordan dette påvirker flyten i kollektivtrafikken inn mot sentrum av bydelen og inn mot Kvadraturen. Samtidig er det viktig å beholde planlagte strukturer som knytter kollektivterminalen på Tangvall mot sentrumsområdene og ikke minst det nye skole- og idrettssenteret. 

- Prosjektering av bygg og infrastruktur knyttet til terminalen er ikke påbegynt. Vi må være sikre på at det vi nå gjør kan vare, derfor må vi se terminalen i et større perspektiv. Det er sannsynlig at realisering en ny kollektivterminal tidligst kan skje om ett års tid, avslutter Fløystad.
Sist oppdatert 17.11.2020 klokken 19:14 av Nicolai Prebensen

Dagfinn Fløystad er avdelingsleder i Agder fylkeskommune. (Foto: Arild Hansen, arkiv)

Den planlagte kollektivterminalen vil ligge tett opp til den østlige nedkjøringen til den nye store parkeringskjelleren på Tangvall. (Foto: Folk/Tangvall Arena)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no