Skisse som viser hovedtrekkene i detaljreguleringsplanen for ny kollektivterminal på Tangvall. (Foto: Søgne kommune/Asplan viak)

Reguleringsplan for kollektivterminal vedtatt i kommunestyret

  Jon Aamodt
  20. juni 2019
  21:00
Etter anbefaling fra rådmannen i Søgne og behandling i plan- og miljøutvalget 13. juni, vedtok kommunestyret i Søgne torsdag kveld det fremlagte forslaget til detaljregulering for ny kollektivterminal på Tangvall.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Gjennom gjeldende byvekstavtale er det satt av midler til ny kollektivterminal på Tangvall. Hovedtrekkene i forslaget som fremmes er en kollektivterminal med fire oppstillingsplasser for busser. Disse er plassert rundt en øy midt i det regulerte arealet. Østgående trafikk i Sentrumsveien flyttes inn mot eksisterende bebyggelse. Trafikk mot vest trekkes nordover mot det nye terminalområdet, mens nedkjøring til parkeringsarealene er plassert mellom de gjennomgående kjørefeltene i Sentrumsveien med opp- og nedkjøring vendt mot øst.

Etter at planen ble behandlet første gang i november 2018 og sendt ut på høring, har det kommet flere innspill fra private og offentlige parter. Fylkeskommunen var i utgangspunktet ikke fornøyd med den foreslåtte løsningen. Etter at det er avholdt møter med fylkeskommunen, Statens vegvesen og AKT, konkluderer rådmannen med at den forslåtte løsningen kan gjennomføres. 

To nedkjøringer til parkeringskjeller
I saksfremlegget skriver administrasjonen at etter at trafikkbildet er vurdert, er det funnet hensiktsmessig å etablere to nedkjøringer til parkeringskjelleren. I tillegg til den som er vist i planforslaget, legges det nå inn en ny nedkjøring i tilknytning til reguleringsplanen for Rådhusveien 36 og 38. Denne vil avlaste trafikken i Sentrumsveien.

- Krever stor plass
Avslutningsvis sies at administrasjonen er usikker på hvorvidt det nå reguleres den beste løsningen for kollektivtransporten på Tangvall. Det vises til at bruken av et såpass stort areal midt i sentrum til kollektivterminal kan diskuteres. En gateterminal har vært vurdert, men denne vil også kreve plass, men da langs veien. Området foran «gamle Rema»-bygget, ville kunne vært benyttet til parkering for butikkene, men også til andre formål. Løsningen med gateterminal er lagt bort etter at AKT ikke fant at denne løsningen var hensiktsmessig for bussene.

Det var et enstemmig kommunestyre som torsdag kveld vedtok reguleringsplanen. 
Sist oppdatert 20.06.2019 klokken 21:05 av Jon Aamodt

I dette området skal kollektivterminalen og nedkjøring til parkeringskjeller bygges dersom detaljreguleringsplanen blir vedtatt av Søgne kommune. (Foto: Norkart/Søgne kommune)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no