Kommunedirektørens forslag om å legge ned Rosseland skole har utløst et stort engasjement blant beboere, elever og lærere. Bildet er fra skolens demonstrasjonstog gjennom Markensgate. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)

Vil utsette avgjørelse om Rosseland skole

  Jon Aamodt
  10. nov. 2020
  20:26
- Vi er i innledningen av budsjettbehandlingen, den store debatten der vi går i dybden, kommer i bystyret senere. Likevel vil Høyre komme med et forslag som gjelder skolesituasjonen i Songdalen. Vi har fått mange bekymringer fra beboere i området rundt Rosseland, innledet Høyres Arve Stokkelien da oppvekstutvalget tirsdag diskuterte kommunaldirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for de kommende årene. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Stokkelien fremmet følgende forslag:
Oppvekstutvalget anser at det er visse momenter som ikke er godt nok belyst i administrasjonens budsjettforslag vedrørende skolesituasjonen i Songdalen og ber derfor om at skolesituasjonen i Songdalen ikke behandles i dette årets budsjett, men i stedet tas som en egen sak i løpet av 2021. 

Han utdypet forslaget med å be om mer informasjon på følgende punkter:
  • Hvilke konsekvenser vil administrasjonens forslag få for ungdomstrinnet på Nodeland
  • En forklaring på den store økningen i stipulerte kostnader ved å bygge Vollan skole
  • En mer nøyaktig beskrivelse av befolkningsframskrivingen i Volleberg/Rosseland-området sett i forhold til fremtidige utbyggingsplaner
  • Konsekvenser for Greipstad idrettslag ved å flytte elever til Nygård skole. GIL uttrykker bekymring dersom elever flyttes
  • Tilstanden til bygningsmassen på Rosseland skole. Den er nok ikke i så god stand, men vi vil gjerne vite mer
  • Kostnader ved flomsikring av Rosseland skole.
  • Behov og kostnader for å kjøpe tomt fra God Driv ved Rosseland Skole
Følger saken
Stokkelien understreket at Høyre føler seg litt usikre og synes det er vanskelig å gå for en avgjørelse når ikke alle opplysninger foreligger. 

Åse Birgit Løvdal (Ap), leder av utvalget anbefalte at Høyres forslag følger saken uten votering i utvalget.

Det ble også utfallet etter at oppvekstutvalget hadde sin første gjennomgang av administrasjonens fremlagte forslag til budsjett og økonomiplan. 

Les også:

Arve Stokkelien er en av Høyres representanter i Oppvekstutvalget i Kristiansand kommune. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no