Prosjektleder i AF Gruppen, Frederik Spang, prosjektleder i Kruse Smith, Asbjørn Stålesen og utbygningssjef i Nye Veier Harald J. Solvik ved det østre tårnet. I bakgrunnen det vestre tårnet med påbegynt glidestøp på toppen. (Foto: Jon Aamodt)

- Har startet frittfrem bygg i «fem etasjer» 50 meter over Trysfjorden

  Jon Aamodt
  24. juni 2020
  14:12
De to tårnene som skal holde oppe en ny firefelts bro over Trysfjorden var ferdig reist etter en periode med kontinuerlig glidestøp på 18-20 dager i november-desember 2019.

Når vi nå er inne i årets lyseste netter har også entreprenørselskapet Kruse Smith startet frittfrem bygg av selve broa fra det vestlige tårnet. På østsiden av fjorden pågår montering av stålkonstruksjonene til vognene på toppen av tårnet, og når disse er klargjort starter også støping fra denne siden. I løpet av kort tid vil de to T-konstruksjonene bygges ut til begge sider fra tårnene helt til de møtes rundt 60 meter over vannflaten og de to motsatte konstruksjonene lander på hver sin side av fjorden og binder den nye forbindelsen over fjorden sammen. 

- Presis fremdrift
- Jeg er utrolig stolt over å kunne si at vi er kommet så langt siden oppstarten i november 2018 og ser frem til oktober 2022 når hele strekningen skal være ferdig. Med tanke på koronakrisen vi opplever er jeg også veldig fornøyd med den presise fremdriften vi opplever. Vi har hittil heller ikke hatt personskade som har medført fravær, sier en tydelig fornøyd Harald J. Solvik, utbyggingssjef i Nye Veier når selskapet sammen med AF Gruppen og Kruse Smith viser fremdriften på den nye firefelts motorveibroa over Trysfjorden tirsdag formiddag. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Fra det vestre tårnet vil man nå se en T vokse seg lenger og lenger utover, på det østre tårnet er hodet på plass, og nå monteres vogner for støping før vi også her vil se en T vokse i begge retninger fra tårnet, sier Pauline Frydenlund, kommunikasjonsmedarbeider i AF Gruppen. 

Største av sitt slag
På det vestre tårnet er første runde med støping foretatt, i denne omgang støpes cirka tre meter i hver retning av den nye broa. Formen skal i neste omgang forskyves ut fra tårnet, og i den videre støpingen blir det støpt fem meter ny bro i hver retning før samme prosedyre blir gjentatt inntil hele strekningen på totalt 535 meter er ferdig. 

- I beste flyt kan vi klare en femmeters støp i løpet av 14 dager, sier Asbjørn Stålesen, prosjektleder for Kruse Smith. 

Han forteller videre at høyden på støpen er størst ved tårnene og smalner inn mot midten av broa. Ved tårnene er høyden som et femetasjers hus, 130 meter ut fra tårnet, punktet hvor de to konstruksjonene møtes midt over fjorden, er høyden krympet til 3,5 meter. 

- Denne broa er maksimalt av hva som kan bygges med denne metoden. Vi bygger en firefelts bro med et spenn på 260 meter og en total lengde på 535 meter. I byggeperioden må det hele tiden bygges like mye på hver side av T'en for at konstruksjonen skal være i balanse. På landsiden bygger vi broa lenger inn på land enn det som hadde vært nødvendig. I stedet for å bygge et «lodd» som sørger for nødvendig balanse også ved høy belastning midt på broa, legger vi broa lenger inn på land og oppnår samme effekt på en mer effektiv måte, forklarer Stålesen.

Artikkelen fortsetter under bildet.
På innsiden av østre tårn. De to i trappen som går fra bunnen og helt til topps illustrerer størrelsen på tårnene som skal holde broa oppe. (Foto: Jon Aamodt).

Entreprenøren har også tatt flere viktige grep for å holde nede vekt og miljøbelastning av den store konstruksjonen. Ved å benytte en «lettbetong» som er rundt 650 kg lettere per kubikkmeter enn den tradisjonelle betongen gjøres innsparinger både på vekt, miljøbetastning og størrelse av konstruksjonen. 

«Ankrer opp» i byggeperioden
Han forteller videre at under byggingen vil broa bli forankret til fester på bunnen av fjorden for å stabilisere mot svingninger som følge av vind.

- Broa vil tåle slike svingninger som kan oppstå ved sterk vind, men for arbeiderne som oppholder seg oppe i vinden kan det oppleves svært ubehagelig dersom en 130 meter lang konstruksjon vaier i vinden, sier Stålesen.

Bygger i fire dimensjoner
I tillegg til en tredimensjonal konstruksjon er tid en faktor som gjør byggverket til en firedimensjonal prosess. De to endene som møtes midt ute over Trysfjorden skal treffe hverandre i samme høyde. Når det støpes 130 meter ut fra hvert tårn, vil konstruksjonen sige noe over tid. De to endene som skal møtes, bygges ikke samtidig, derfor vil den første bli bygget med et endepunkt som på byggetidspunktet er litt høyere enn den ferdige broa skal være. Når den møtene enden fra øst er ferdig, vil den vestlige ha sunket akkurat nok til at de to møtes i plan. Inne i den ferdige konstruksjonen ligger kilometervis med stålkabler som spennes opp for å holde hele konstruksjonen stabilt på riktig plass når byggearbeidene er ferdige.

- Nyt fra distanse
- Vi snakker om store dimensjoner her. Bare i «hodet», toppen av tårnet der den nye veibanen skal ligge, er det gått med 500 kubikkmeter betong, tilsvarende 70 billass og 150 tonn med armering. På avstand ser det ikke så stort ut, men den røde kassa øverst er cirka 25 meter bred og 15 meter lang før T'en bygger seg utover. Total bredde blir enda noen meter ekstra når det støpes ytterligere tre til fire meter ut på sidene. Veibredden skal være 26 meter på en vei som skal tåle 110 kilometer i timen, sier Frederik Spang (bildet), delprosjektleder i AF Gruppen. 

Spang har stor forståelse for at folk vil betrakte byggverket etter hvert som det vokser seg større, men han har en klar oppfordring. 

- Husk at dette er et anleggsområde, også i fjorden under broa. Selv med alle sikkerhetsrutiner kan det skje at ting faller i vannet. Da vil du ikke sitte i en liten båt rett under. Ha respekt for varsling som settes ut, og nyt det hele fra avstand, er oppfordringen fra Spang og alle andre på byggeplassen. 

Bildet under: Student Tyri Røseth Finnes, kommunkasjonsmedarbeider i AF Gruppen Pauline Frydenlund, prosjektleder i AF Gruppen Frederik Spang og prosjektleder i Kruse Smith Asbjørn Stålesen ved østre landingsplass for broa. Bakerst vestre tårn hvor glidestøpen er påbegynt. (Foto: Jon Aamodt).

Bildet under: Husene innerst i fjorden blir små sammenlignet med brokonstruksjonen som begynner å ta form. (Foto: Nicolai Prebensen). 
Sist oppdatert 24.06.2020 klokken 14:12 av Nicolai Prebensen

Broa skal lande på denne store fyllingen på østsiden av fjorden. Fyllingen er laget av to lærlinger som legger ut og komprimerer masse lagvis. (Foto: Jon Aamodt)

Langt der nede, under den store byggekrana, ligger stålkonstruksjonene som skal monteres sammen og heises opp til toppen på det østre tårnet. Her settes de sammen til en støpeform med høyde som tilsvarer en bygning i fem etasjer. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no