Prosjektleder i AF Gruppen, Fredrik Spang, forklarer hvordan forskalingen heves etter hvert som støpingen av brotårnet skrider fremover. I bakgrunnen skimtes fundamentet på østsiden av fjorden. (Foto: Jon Aamodt)

Nå bygges ny Trysfjordbru

  Jon Aamodt
  30. okt. 2019
  15:51
71 meter over bakken beveger den gule bommen seg frem og tilbake mens den leverer jern, betong og andre materialer til brotårnet som nå reiser seg på vestsiden av Trysfjorden i Søgne. Syv meter lavere enn den gule bommen, skal den nye motorveibroa krysse Trysfjorden i en bredde på 24 meter og sørge for trygge kjøreforhold for trafikantene. 

- Broa er konstruert for en levetid på minst 100 år, sier prosjektleder for Kruse Smith, Asbjørn Stålesen (bildet) samtidig som en ny betongbil leverer et nytt lass til den pågående støpingen. 

Kontinuerlig støping
De to tårnene skal støpes med det som fagfolkene kaller glidestøp. Det vil si at etter at fundamentene først er støpt, blir en forskaling kontinuerlig hevet mens armeringsjern blir montert og formen fylles med betong. Når prosessen er kommet i gang, støpes rundt 2,5 meter hver dag. Omtrent annenhver time leverer betongbilene et nytt lass, og den rundt 500 liter store kassa som henger under heisekrana leverer 16 nye lass med spesialkomponert miljøvennlig betong som fylles opp i forskalingen. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
En halv kubikkmeter betong heises opp og fylles i glideforskalingen på det vestre tårnet ved Trysfjorden. (Foto: Jon Aamodt).

Ingen papirtegninger
Midt inne i tårnkonstruksjonen, i det som blir tårnets vertikale hulrom, står en 
såkalt BIM-kiosk (Bygnings informasjons modell). (Se bildet til venstre). Så vidt entreprenørene kjenner til er dette første gang denne er montert inne i en glidestøp. Det finnes ingen tegninger til prosjektet, all informasjon som trenges for å bygge den store konstruksjonen hentes ut fra BIM-kiosken.

- Rundt 20 dager er beregnet byggetid for hvert tårn. Når vi er ferdig på denne siden, flytter vi over og gjør på samme måten på østsiden av fjorden, sier Stålesen. 

Den totale lengde på den ferdige broa vil bli 537 meter. Det er rundt 17 meter lenger enn tidligere tall har vist, og entreprenørene forteller at de ekstra meteren bygges for å få tilstrekkelig tyngde i broens ytterpunkter som motvekt mot den maksimale belastning broa skal tåle midt mellom de to tårnene. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
Når konstruksjonen er ferdig i 2020 vil det ha medgått nesten 18.000 kubikkmeter betong, og 3.000 tonn stål til armering. Betongen tømmes fra løftekaret over i de blå slangene som kan skimtes på bildet og fordeles rundt i forskalingen. Søylene er 12 ganger 6 meter på det bredeste og 9 ganger 6 meter på det smaleste. (Foto: Jon Aamodt). 

En bro i stedet for to
- Vi har spart mye på å bygge en stor bro i stedet for to som opprinnelig var planlagt. Med en bro som tar trafikken i begge retninger, bygger vi ett tårn på hver side av fjorden i stedet for to. Hele konstruksjonen tar mindre plass i terrenget, og vi har en løsning som sparer miljø og blir gunstigere for alle parter, sier Fredrik Spang, prosjektleder i AF Gruppen. 

Byggetiden er beregnet til cirka to måneder for hvert tårn fra arbeidet startet. Når hele den nye broa står ferdig i 2022, regner entreprenøren med at det har gått med i alt bortimot 100 årsverk inkludert det som er levert av underentreprenører. 

Bildet under: 71 meter over bakken beveger den gule bommen i krana seg fra side til side. Syv meter under dette nivået vil den nye Trysfjordbroa krysse fjorden når den står ferdig i 2022. (Foto: Jon Aamodt).

Tre tusen tonn armeringsjern inngår i byggingen. Arbeiderne på broa sørger for at armeringen holder seg på plass under støpingen. (Foto: Jon Aamodt)

Denne skjæringen vest for Trysfjorden vil være inngangen til den nye broa som skal krysse fjorden. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no