Teknisk direktør Ragnar Evensen (innfelt) fortalte under en orientering i plan- og byutviklingsutvalget torsdag at det også jobbes med en plan B for oppstart av byggingen av det nye skolesenteret på Tangvall. (Foto: Jon Aamodt, arkiv/Illustrasjon fra rom- og fuksjonsprogram for nytt skolesenter)

Skolesenteret: - Vurderer plan B

  Nicolai Prebensen
  02. apr 2020
  13:15
Under en orientering til By- og stedsutviklingsutvalget onsdag morgen fortalte teknisk direktør Ragnar Evensen at prosjektgruppen nå vurderte en plan B i forbindelse med utbyggingen av det nye skolesenteret på Tangvall.

- Det var Søgne kommune som drev frem dette prosjektet frem til årsskiftet. Dette er et prosjekt med utrolig mange avhengigheter. Dette gjelder forholdene mellom ungdomsskole og videregående skole, tomteforhold, vei og trafikk samt rekkefølgekrav som er knyttet til veianlegg hvor Agder fylkeskommune stiller både rekkefølgekrav og selv er utbygger. I tillegg snakker vi om en kollektivterminal, flytting av idrettsanlegg og ikke minst klubbhus i tillegg til store VA-anlegg som skal bygges om, sa Evensen under orienteringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Videre fortalte direktøren om et planlagt stort parkeringshus som også involverer sambruk med private utbyggere.

- Det er også en del uavklart grunnerverv så langt.  Også det har vært en stor prosess for å få dette prosjektet inn i en realistisk og forutsigbar fremdrift. Det jobbes med å få frem faste avtaler som til nå har vært mer på et intensjonsnivå, fortsatte han.

Koordineringsarbeid
Han fortalte også om et formidabelt koordineringsarbeid som gjør at det jobbes med to parallelle løp. 

- Det som var planlagt var at ungdomsskolen skulle stå ferdig i 2022 og den videregående skolen i 2024. Vi jobber nå også med en felles åpning i 2023 som kanskje er å foretrekke både når det gjelder gjennomføring, få avklart alle de forholdene som henger og også i forhold til kommunekassa når de økonomiske belastningene kommer. 

- Fornuftig
- Dette vil nok være å foretrekke, men det er opp til bystyret og fylkestinget i den saken som kommer før sommerferien. Derfor jobber vi nå med begge disse mulighetene inntil det er klart for beslutning. Det vil også være fornuftig å involvere ungdommen når det kommer til alle de utearealene som skal bygges, avsluttet han.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Oppstart av byggingen av det nye skolesenteret på Tangvall kan bli utsatt til 2021. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv).

- Dette er et alternativ som jeg støtter fullt ut, sier Terje Ø. Pettersen til N247 torsdag ettermiddag.

Han sitter i bystyret, nærings- og eierskapsutvalget samt i formannskapet i Kristiansand kommune.

Fellesoppstart
- En fellesoppstart av de to skolene i 2021 vil være besparende, og vil i tillegg gi kommunen og fylket en mulighet til å få avklart alle de ubesvarte spørsmålene som ligger i prosjektet i dag. Med det økende antallet arbeidsledige i kommunen og fylket vil det bli vanskelig å få seg jobb etter endt grunnskoleutdanning. Det vil bety at flere vil velge videreutdanning og behovet for skoleplasser vil øke. Det er derfor gunstig at den videregående skolen kan stå ferdig i 2023, avslutter han.

Slik ser BRG/Filter Arkitekter AS for seg at fasaden på det nye skolesenteret på Tangvall kan bli. (Foto: BRG/Filter Arkitekter AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no