Helseutvalgets møte 24. mars overføres direkte via kommunens Nett TV-løsning.

Se Helseutvalgets møte 24. mars

  Jon Aamodt
  24. mars 2020
  11:17
Helseutvalget i Kristiansand kommune avholder møte 24. mars klokken 14.00 i bystyresalen i Kristiansand. Det er ikke anledning for publikum å være til stede ved utvalgsmøtene nå grunnet restriksjoner i forbindelse med spredning av korona-viruset. Møtet skal overføres på kommunens nett-TV og kan sees i videovinduet øverst i denne saken. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

I forkant av møtet klokken 14.00, skal utvalget avholde et kort møte med oppstart klokken 13.45. I dette møtet skal utvalget ta stilling til om møter kan avholdes som fjernmøter i den perioden korona-restriksjonene gjelder. Det er utvalget selv som må fatte vedtak om dette. 

Etter at N247 gjorde leder av utvalget oppmerksom på mangelen av søknader til diverse tilskuddsordninger fra de tidligere kommunene Søgne og Songdalen, valgte utvalget i sitt forrige møte å utsette alle tildelinger og forlenge søknadsfristen til 1. april. I ettertid er det reist tvil om utvalget har kompetanse til å vedta en slik utsettelse. Sakene kommer derfor til ny behandling i dette møtet, og kommuneadvokat Bernt Jørgen Stray vil være til stede i møtet for redegjørelse av juridiske vurderinger og svare på spørsmål omkring tilskuddsordningene.

Program for møtet:
Kort orientering om status korona.

Saksliste
Behandling av utvalgssak
  • Godkjenning av protokoll fra helseutvalgets møte 25.02.2020
  • Tilskudd til mestring, deltakelse og livskvalitet innen rus- og psykiskhelsefeltet
  • Tilskudd til bruker-, interesse- og pårørendeorganisasjoner
  • Tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv.
  • Tilskudd til organisering av frivillig innsats på helse-, omsorg- og sosialfeltet
  • Høring NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp
  • Oppfølging av vedtatt økonomiplan 2020-2023 for helse og mestring
  • Forslag til møteplan for helseutvalget høsten 2020
Sist oppdatert 24.03.2020 klokken 14:19 av Nicolai Prebensen

Anja Ninasdotter Abusland (Sp) er leder av Helseutvalget i Kristiansand kommune. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no