- Et enstemmig Helseutvalg vedtok å utsette søknadsfristen for å nå ut til flest mulig, sier leder av utvalget Anja Ninasdotter Abusland (Sp). (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Helseutvalget utsetter tildelinger og forlenger søknadsfrist

  Jon Aamodt
  25. feb 2020
  20:46
Helseutvalget i Kristiansand kommune skulle i sitt møte 25. februar behandle søknader om tilskudd til fire ulike områder. Dette gjelder

  • Tilskudd til mestring, deltakelse og livskvalitet innen rus- og psykiskhelsefeltet
  • Tilskudd til bruker-, interesse- og pårørendeorganisasjoner
  • Tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv
  • Tilskudd til organisering av frivillig innsats på helse-, omsorg- og sosialfeltet

Etter at N247 gjorde leder av utvalget oppmerksom på mangelen av søknader fra de tidligere kommunene Søgne og Songdalen, valgte utvalget tirsdag å utsette alle tildelinger. 

- Det var et enstemmig utvalg som vedtok dette tirsdag kveld. Vi utsetter søknadsfristen til 1. april for å få med oss alle aktuelle søkere, sier leder av utvalget Anja Ninasdotter Abusland (Sp) til N247. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Ny søknadsfrist
Hun understreker viktigheten av at muligheten for å søke kommunale tilskudd må nå ut til flest mulig av de som er aktuelle for å søke tilskudd og sier ordningene vil bli kunngjort på nytt med ny søknadsfrist. 

- I tillegg har utvalget bedt administrasjonen se på hvordan politikerne i utvalget kan inkluderes tidligere i saksbehandling av søknader. Det er vanskelig for politikerne å foreslå endringer i en ferdig pakkeløsning der alle midler er fordelt, sier Abusland.

- Det vil komme ny informasjon om muligheten for å søke tilskudd fra de nevnte ordningene i media og på kommunens hjemmesider. Vi ser at med kommunesammenslåingen og nye systemer for å søke tilskudd er det forhold som ikke alle har fått med seg. De som allerede har søkt trenger ikke sende inn ny søknad, sier utvalgslederen i Helseutvalget. 
Sist oppdatert 25.02.2020 klokken 23:23 av Jon Aamodt

Flere frivillige organisasjoner manglet blant søkerne da Helseutvalget skulle behandle søknader om midler i sitt møte onsdag kveld. (Foto: Privat)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no