- Med all aktiviteten de frivillige deltar i på 17. mai, blir det umulig for frivilligheten også å stå for koordineringen av hele 17. mai-arrangementet, sa Ingrid Garmann fra Søgne Musikkorps da formannskapet i Kristiansand onsdag hadde invitert til dialogmøte i rådhuset på Tangvall. (Foto: Jon Aamodt)

Vil overlate feiring av 17. mai til frivilligheten

  Jon Aamodt
  12. feb 2020
  13:44
- 17. mai for oss voksne i Søgne musikkorps begynner klokken 07.00 om morgenen og avsluttes klokken 19.00 om kvelden. Vi spiller reveljer sammen med andre korps, og annet hvert år spiller vi enten på Ålo eller i Ny-Hellesund, i år skal vi til Ny-Hellesund hvor vi blir møtt på kaia av fastboende og tilreisende. Oppmøtet er alltid stort. Rekker vi det, spiller vi i Høllen før turen går til Lunde og oppstilling til skoletoget. Senere på dagen er det Folketoget i Søgne før vi setter oss på bussen for å delta i Borgertoget i Kvadraturen, fortalte Ingrid Garmann fra Søgne musikkorps under dialogmøtet på Tangvall. 

Kommunestyresalen på Tangvall var fullsatt onsdag formiddag etter at formannskapet hadde invitert til dialogmøte med innbyggerne. Seks representanter fra ulike frivillige lag var spesielt invitert for å informere lokalpolitikerne om hva som er viktig for dem. Garmann var som representant for korpset en av de spesielt inviterte. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Hun utdypet innlegget ved å føye til at med all aktiviteten de frivillige deltar i på 17. mai, blir det umulig for frivilligheten også å stå for koordineringen av hele 17. mai-arrangementet.  Årsaken til at hun  så sterkt påpekte dette var signaler fra 17. mai-utvalget i Kristiansand som i et møte med frivillige lag i Søgne har gitt signaler om at fra og med 2021 må de frivillige lagene selv stå for feiring av nasjonaldagen dersom de ønsker lokale arrangementer i de tidligere kommunene. 

- Ganske arrogant
- Det var en merkelig opplevelse da vi fikk denne informasjonen i et møte 28. januar, vi fikk høre at slik gjør de det i Finsland. Ære være dem for det, men arrangementet i Søgne er ganske mye større og krever mye mer koordinering, fortsatte Garmann og spurte om dette også gjelder i tidligere Kristiansand kommune. 

I følge representanter som var til stede på møtet i januar, skal de ha blitt forespeilet at man skulle «få lov til» å ha lokale arrangementer i 2020, men fra 2021 skulle alle samles til felles arrangement i Kristiansand. Garmann sier at hun er usikker på om utvalget vet hvor stort et 17. mai-arrangement i Søgne er. Hun spurte også om det fra et miljøperspektiv var fornuftig å samle hele kommunen til felles arrangement i sentrum, med all transport som dette vil kreve. 

- Jeg synes det er ganske arrogant av Kristiansand kommune å skyve et så stort arrangement over på frivillige arrangører, og på så kort varsel, fortsatte Garmann før hun la til at man nå var lovet en koordinator fra kommunen.

Ulik oppfatning
Leder av 17. mai-utvalget Mira Svartnes Thorsen (bildet), hadde en noe annen oppfatning av hva som var kommunisert ut til de frivillige. 

- Den kritikken som kom fra Ingrid Garmann om 17. mai, beviser at dialogmøtene vi i MDG har jobbet veldig hardt for, er svært viktige å ha. Nå skal vi legge opp til en politisk behandling av grunnlovsfeiringen, slik at det blir en rettferdig praksis for hele kommunen, sier hun til N247.

Thorsen sier videre at det er viktig for 17. mai-utvalget at lokal selvbestemmelse og tilhørighet dyrkes også på nasjonaldagen. I møtene med Søgne og Songdalen var utvalget klare på at den økonomiske støtten videreføres i år, og det ble enighet om at de to komiteene vil få administrativ støtte tilsvarende den som har vært i de gamle kommunene i 2020. 

- Må løses politisk
- Samtidig må saken løftes politisk for å komme til en fornuftig organisering i årene fremover, tilføyer hun.

Hun referert videre til at i de andre bydelene bidrar kommunen til markeringen med en støtte til skolene basert på hvor mange elever de har og sier at det er egne tog blant annet på Torridal, i Vågsbygd og på Tveit.

- 17. mai er den eneste dagen i året som samler alle, store og små, på tvers av alle skillelinjer. Det er en feiring vi skal ta vare på og støtte som best vi kan. Som leder av 17. mai-utvalget håper jeg bystyret tar denne saken til grundige vurdering når den kommer. Grunnlovsdagen vår er, og skal være en folkefest, sier lederen av 17. mai-utvalget.

 Ikke møte for å love penger
- Vi er mange nye politikere i en ny kommune, og hovedhensikten med disse dialogmøtene er å bli kjent og få gode innspill. Vi er ikke her for å komme med alle løsninger eller love penger til godt tiltak, og dette er heller ikke en arena for de politiske diskusjonene, poengterte ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) da han like etter klokken 09.00 onsdag innledet det første av i alt 32 dialogmøter formannskapet skal gjennomføre. 

I tråd med dette ble det heller ikke lagt frem konkrete forslag til hvordan 17. mai-feiringen i fremtiden skal forgå i kommunene, men flere av de tilstedeværende politikerne gav uttrykk for at dette var en sak som utvalget må se nærmere på, og at det må ende opp i en sak som kommer til politisk behandling. - Vi er ikke her i dag for å love penger eller komme med løsninger, sa ordfører Jan Oddvar Skisland da han innledet det første av formannskapet 32 planlagte dialogmøter onsdag formiddag. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no